Gelderse politici geven transport en logistiek prioriteit

Gelderse politici erkennen het economische belang van de transport- en logistieksector en willen intensiever met de sector samenwerken. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het logistieke debat in Gelderland.

Vandaag gingen diverse politieke partijen met ondernemers uit de transport- en logistieksector in debat over drie grote uitdagingen: verduurzaming, vestigingsklimaat en bereikbaarheid. TLN was een van de organisatoren van dit debat, samen met Logistics Valley en evofenedex. De uitkomsten uit het debat geven een goede aanleiding om na de verkiezingen met de politiek in Gelderland aan de slag te gaan en de transport- en logistieksector in Gelderland te versterken.

PS Gelderland.jpg 

Verduurzaming

D66-lijstrekker Michiel Scheffer pleitte voor een visie op logistiek met daarin een duidelijke routekaart voor verduurzaming. ‘Ondernemers hebben recht op een helder perspectief om te verduurzamen’, aldus Scheffer. TLN vindt het belangrijk dat er voor de langere termijn perspectief is voor ondernemers, want dan kan er gericht geïnvesteerd worden. Verder gaf Scheffer aan dat er meer gebruik gemaakt moet worden van andere modaliteiten, zoals water en spoor. TLN onderschrijft het belang van multimodale goederenstromen, maar ook het vervoer over de weg blijft belangrijk.

GroenLinks-kandidate Maïta van der Mark vindt dat de Gelderland zo snel mogelijk een energietransitie moet doormaken. Van der Mark wil dat Gelderland een grotere rol gaat spelen als procesondersteuner en overheid en bedrijfsleven meer laat samenwerken om de energietransitie écht van de grond te krijgen. TLN vindt het positief dat Gelderland de grote aanjager van dit dossier wil zijn. Een energietransitie versnellen is daarnaast een mooie ambitie, maar dit moet wel in samenspraak gaan met de ondernemers en aansluiten bij landelijk beleid.

Vestigingsklimaat

Vanuit Gelderse transportondernemers zijn zorgen geuit over het vestigingsklimaat. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen is op dit moment onvoldoende. Met name met het openbaar vervoer zijn bedrijventerreinen moeilijk te bereiken. Ook hebben ondernemers zorgen over de ruimte voor logistieke bedrijvigheid. In de position paper van Gelderland geeft TLN aan dat een record aantal bedrijven in de logistiek wil uitbreiden. Het is daarom van belang dat de sector wel de ruimte krijgt om te groeien. Gerhard Bos, lijstrekker van het CDA, erkende het belang van ruimte voor logistiek: ‘De komende 4 jaar moet het vestigingsklimaat in Gelderland door bedrijven, gemeenten en provincie worden opgepakt: niet kletsen, maar samen meters maken!’

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Gelderland is vanzelfsprekend van groot belang voor de transport- en logistieksector. Ondernemers willen daarom dat de A15 zo snel mogelijk wordt doorgetrokken en de A12 op korte termijn wordt verbreed. Diverse politici erkenden het belang van deze dossiers en vertrouwen erop dat die doortrekking er definitief komt. Tot slot pleitte Tjerk Koopmans, regiobestuurslid van TLN Oost, voor meer beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. ChristenUnie onderschreef dit pleidooi. ‘Chauffeurs moeten veilig kunnen rusten’, aldus Janneke Slingerland, kandidate namens de ChristenUnie.

‘Logistiek als Gelderse motor’ krijgt vervolg

De afgelopen jaren heeft Gelderland gewerkt aan het programma ‘Logistiek als Gelderse motor’. Binnen dit programma is bijvoorbeeld invulling gegeven aan het verbeteren van transportcorridors, het vestigingsklimaat en innovatie. Als het aan de politiek ligt, wordt dit programma de volgende jaren voortgezet. Goed nieuws, vindt TLN. Tot slot werden de aanwezige politici uitgenodigd voor een werkbezoek op 22 mei langs logistieke hotspots in Gelderland. Alle aanwezige politici gaven aan hierbij graag aanwezig te zijn. ​

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en Supply chain; Infrastructuur