Geslaagd FENEX-diner in Rotterdam

Op maandag 10 december vond het goed bezochte FENEX-jaardiner plaats in het Hulstkamp Gebouw te Rotterdam. Verleden, heden en toekomst liepen op natuurlijke wijze door het boeiende avondprogramma heen.

FENEX Jaardiner-34_edit.jpgRoderick de la Houssaye trapte als nieuwe voorzitter van FENEX de avond af door onder meer in te gaan op de huidige hoogconjunctuur, het tekort aan personeel en de congestie in de haven. ‘Er is dit jaar veel gebeurd’, zo vatte hij 2018 bondig samen. ‘En dan heb ik het nog niet eens gehad over de Brexit en de mogelijke gevolgen van dit besluit.’

Nanette van Schelven

FENEX Jaardiner-38_edit.jpgDeze laatste opmerking vormde een mooie overgang naar de eerste spreker van de avond: Nanette van Schelven, sinds 1 juni van dit jaar de nieuwe directeur van de Douane. Zij ging in op haar eerste indrukken en stelde onder meer dat de Douane zich kenmerkt als een uitvoeringsorganisatie pur sang, als een dienst met een prijzenswaardige hands-on mentaliteit.

Uiteraard ging Van Schelven in op de verschuiving in het personeelsbestand van de Douane. In totaal krijgt de Douane er 900 medewerkers bij en de verwachting is dat er daarvan aan het eind van het jaar al 500 zijn aangenomen. ‘Allemaal talentvolle mensen met veel animo’, aldus Van Schelven. Voor wat betreft de Brexit hanteert de Douane het adagium ‘we hope for the best but we prepare for the worst’. Zorgpunt bij Van Schelven blijft de urgentie, die nog altijd niet bij alle ondernemers in Nederland voldoende aanwezig blijkt te zijn.

Ten slotte ging ze nog in op de strategische verbeteragenda die de Douane met een flink aantal ketenpartners, waaronder TLN, AFTO en FENEX, ten uitvoer brengt. Een prima formule, aldus Van Schelven, want verbeteringen doorvoeren lukt volgens haar alleen als je dit met anderen doet.

Herman Pleij

FENEX Jaardiner-41_edit.jpgDe tweede spreker van de avond was Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Hij trachtte vanuit de historie te verklaren waarom Nederland wereldwijd zo’n belangrijke logistieke speler is. ‘We zijn altijd al het land van kooplieden en burgers geweest, we houden niet van hiërarchie. Tegelijkertijd zijn we van nature self-supporting, als we iets doen willen we er ook van profiteren. Dat alles heeft eraan bijgedragen dat wij ook al eeuwen te boek staan als het land van vervoerders die de koopmansmoraal altijd laten prevaleren.’

Ruud Vat

FENEX Jaardiner-57_edit.jpgTen slotte werd Ruud Vat nog gevraagd naar het podium te komen. Hij werd onderscheiden met het Boeganker van het Havenbedrijf Rotterdam. Ronald Paul, chief operating officer van Havenbedrijf Rotterdam, prees Vat onder andere voor zijn ondernemerschap en de rol die hij al jarenlang als ambassadeur en als boegbeeld voor de Rotterdamse haven vervult. Sinds de instelling van de onderscheiding in 2006 is Ruud Vat de 36e persoon die de eer van het Boeganker namens het Havenbedrijf Rotterdam ten deel valt.

Gerelateerde onderwerpen

Zeehavenlogistiek