Gesprekken over compensatie sector lopen

​In de Belgische media circuleren berichten over budgetten die de Waalse overheid zou hebben uitgetrokken voor compensatie van de Belgische transportsector in verband met de kilometerheffing die volgend jaar wordt ingevoerd. TLN volgt deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend.

​In de Belgische media circuleren berichten over budgetten die de Waalse overheid zou hebben uitgetrokken voor compensatie van de Belgische transportsector in verband met de kilometerheffing die volgend jaar wordt ingevoerd. Om de impact van de heffing op de sector te beperken, zou de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's tot 12 ton worden afgeschaft en die voor auto's vanaf 12 ton naar het Europese minimum worden teruggebracht. Ook zou er financiële steun kopen voor de aankoop van schone auto's, worden gemeentelijke belastingen verlaagd, de maximummassa naar 48 ton gebracht en de inzet van LZV's worden overwogen.

TLN volgt deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend. Het kan wat TLN betreft niet zo zijn dat de concurrentiepositie van onze Nederlandse transportsector verslechtert naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing in België. Op dit moment is er echter nog niks concreet afgesproken en is alles nog onderdeel van besprekingen in werkgroepen in Wallonië. Zodra blijkt dat er daadwerkelijk afspraken gemaakt worden over compensatie van de Belgische sector, zal TLN op basis daarvan het gesprek met het Nederlandse ministerie aangaan. Ondanks het feit dat zij het Eurovignetverdrag reeds heeft opgezet, moet de Belgische federale overheid alle formele besluiten tot invoering van de kilometerheffing, de opzet en uitwerking van het systeem en de bijbehorende tarieven nog opstellen en nemen. Als de gesprekken over compensatie van de sector in hetzelfde tempo verlopen, zal het nog wel even duren voordat hier wat échte duidelijkheid over komt (SB).

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland