Goederenwegvoer zet stijgende lijn voort

Het CBS meldt dat de omzet van de totale transportsector in het derde kwartaal met bijna 1,5% kromp. De omzet in het goederenwegvervoer steeg daarentegen in het derde kwartaal met 2,7%.

De CBS-definitie van het begrip ‘transportsector’ is breed en betreft zowel het personen- als het goederenvervoer (alle modaliteiten). Tussen de modaliteiten zijn er belangrijke verschillen te constateren. Zo daalde de omzet bij de vervoerders over het water in het derde kwartaal met 9,5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de zeevaart was de omzetdaling met bijna 8,5% het sterkst sinds de crisis. Deze en andere details zijn ook te vinden op de website van het CBS.

Goede prestatie

Het goederenwegvervoer presteert al jaren goed, aldus het CBS. 'De omzet in het goederenwegvervoer laat de laatste drie jaar een stabiele groei zien van gemiddeld 3% per kwartaal. In het derde kwartaal van 2016 bedroeg de omzetgroei ruim 2,5%.' Dit is de omzetgroei ten opzichte van het derde kwartaal van 2015. Dat de omzet in het derde kwartaal van 2016 (de maanden juli tot en met september) lager ligt dan het tweede kwartaal van 2016 is een normaal optredend seizoenverschijnsel.

Positieve resultaten

De voor het goederenwegvervoer positieve resultaten komen in hoofdlijnen overeen met de uitkomsten van het TLN-conjunctuuronderzoek over het derde kwartaal en reacties van vervoerders op de behaalde resultaten in de afgelopen drie maanden.​

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling