Gotthard krijgt tweede tunnelbuis

De Zwitsers hebben op 28 februari 2016 met 57% voor en 43% tegen hun steun uitgesproken voor de bouw van een tweede tunnelbuis in de Gotthard tunnel.

De Zwitsers hebben op 28 februari 2016 met 57% voor en 43% tegen hun steun uitgesproken voor de bouw van een tweede tunnelbuis in de Gotthard tunnel. Met een opkomst van 62% was het de hoogste opkomst sinds 24 jaar. De bouw moet in 2020 beginnen en duurt 7 jaar. In 2027 wordt de oude tunnelbuis geheel gerenoveerd, hetgeen wegens achterstallig onderhoud ook nodig was. In 2030 is het gehele Gotthardtraject dan compleet gerenoveerd en beschikt over 2 tunnels.  De nieuwe tunnel komt parallel aan de bestaande tunnel te liggen en is eveneens 17 km lang. De kosten voor bouw nieuwe en renovatie huidige tunnel bedragen CHF 3 miljard, grotendeels opgehoest door de Zwitserse tol (LSVA)

Helaas betekent het 4 sporig worden van de tunnel geen betere doorstroming voor het vrachtverkeer. Er mag telkens maar 1 spoor gebruikt worden, immers de Zwitsers willen per definitie niet meer vrachtauto's door de tunnel. Dat is in de grondwet vastgelegd. Een tunnel wordt dus eensporig voor het Noord-Zuid verkeer benut en de andere eensporig voor het Zuid-Noord verkeer.
TLN vindt dit een gemiste kans, want met 57% neemt de Gotthard het grootste aandeel van al het alpentransiterende verkeer in. Een betere doorstroming is noodzakelijk, zeker gezien de oplopende wachttijden tot soms vele uren. 

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones