Gratis omwisselactie bestuurderskaarten met gedeeltelijke pasfoto

Vorig jaar is een aantal bestuurderskaarten voorzien van een pasfoto die niet voldoet aan de norm voor digitale tachograafkaarten. Een omwisselactie is daarom gestart.

​De bestuurderskaarten met een ‘verkeerde’ pasfoto zijn technisch weliswaar in orde, maar moeten toch worden vervangen, om hoge boetes bij controles uit te sluiten. Daarom is KIWA op aandringen van TLN en in samenspraak met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een omwisselactie gestart.

Praktische en gratis oplossing

In het overleg met KIWA en de ILT over een omwisselactie is de insteek van TLN altijd geweest dat transportbedrijven en hun chauffeurs niet de dupe mogen worden van een fout tijdens de productie van de bestuurderskaarten. Dat betekende dus voor TLN: een praktische en kosteloze omwisselactie, zonder dat vrachtautochauffeurs het risico lopen onderweg te worden beboet wegens het ontbreken van rij- en rusttijdengegevens. Aan deze voorwaarden is met de huidige omwisselactie voldaan.

Procedure

Houders van een om te wisselen bestuurderskaart krijgen zowel een aankondigingsbrief over de procedure ter vervanging van hun bestuurderskaart als een begeleidende brief met een officiële verklaring van ILT/KIWA voor controledoeleinden onderweg. Bijgaande tekst van de verklaring (zie onderaan bericht) wordt ook in het Duits, Engels en Frans op de verklaring vermeld. Binnen 4 weken ontvangt de houder een beschikking, voorzien van een brief met informatie voor het maken van een afspraak om de nieuwe bestuurderskaart persoonlijk aan hem te laten bezorgen op een door hem aan te geven locatie en tijdstip. KIWA streeft ernaar dat nog deze week alle aankondigingsbrieven worden verzonden.

Oude kaart

Vanaf het moment dat de houder de nieuwe bestuurderskaart heeft ontvangen, moet hij deze nieuwe bestuurderskaart gebruiken en mag hij de oude bestuurderskaart niet meer in de tachograaf gebruiken. Gebruik van zowel de oude als de nieuwe bestuurderskaart geldt als fraude, met dito boetes tot gevolg. De houder dient wel vanaf dat moment de oude bestuurderskaart gedurende 28 werkdagen bij zich te dragen om daarmee de rij- en rusttijden over die periode onderweg te kunnen verantwoorden. Daarna moet de oude bestuurderskaart worden ingeleverd, hetgeen door de ILT actief wordt gemonitord. Daarbij geldt met klem de volgende waarschuwing: vergeet niet de gegevens op de oude bestuurderskaart te downloaden vóórdat deze wordt teruggestuurd!
 
Hieronder voorbeelden van de aankondigingsbrief en de controlebrief:

Gerelateerde onderwerpen

Tachograaf