Gratis workshop risico-inventarisatie en -evaluatie op 23 november

Elke werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voren. Wilt u aan de slag met het opstellen van een RI&E? Maar weet u niet goed hoe en waar te beginnen?

​Maak dan gebruik van de workshop RI&E gegeven door medewerkers van STL van 23 november in het Trucksimulatorcentrum in Houten. De workshop is speciaal voor bedrijven tot 25 medewerkers. Aanmelden en meer info kan via de website van STL​.

Branche RI&E-instrument

Een RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk. Daarom heeft het Sectorinstituut een branche-RI&E ontwikkeld. In deze RI&E is rekening gehouden met de specifieke risico’s die in de sector transport en logistiek spelen. 

RI&E actueel houden

De RI&E moet actueel zijn. Sterker nog,  I-SZW gaat er vanuit dat de RI&E 5-jaarlijks wordt geüpdatet, of eerder wanneer er belangrijke wijzigingen zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsverhuizing of als er een andere deelmarkt wordt toegevoegd. Werknemers moeten ook bij dit onderzoek worden betrokken. Zij weten immers uit eigen ervaringen en praktijk waar de risico’s ontstaan en hoe de veiligheid kan worden verbeterd.

Plan van aanpak

De werkgever treft de meest effectieve bronmaatregelen om risico’s te voorkomen of om deze zoveel mogelijk te beperken. Alle verbeteringen staan beschreven in een plan van aanpak. Het is wel belangrijk om regelmatig te controleren of de afhandeling van  maatregelen volgens planning verloopt. Heeft u als werkgever meer dan 25 medewerkers, dan bent u verplicht om de RI&E en het  plan van aanpak te laten toetsen. Heeft u minder dan 25 medewerkers en maakt u gebruik van de branche RI&E transport en logistiek, dan bent u vrijgesteld van toetsing.

Gratis tipkaart

Samen met bedrijven uit de sector transport en logistiek heeft STL een praktische werkmethode ontwikkeld. Zo kunt u zelfstandig een RI&E omvormen van een statisch document naar een verankering in een dynamisch proces. Download de gratis tipkaart dynamische RI&E.

Gerelateerde onderwerpen

Preventie en verzuim; Arbeidsvoorwaarden