Groen licht voor A1 Beekbergen

Rijkswaterstaat heeft groen licht voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen.

​Rijkswaterstaat heeft groen licht voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Het drukke wegdeel wordt tussen 2016 en 2017 verbreed met extra rijstroken tussen de in- en uitvoegstroken. In het knooppunt Beekbergen wordt een tweestrooks fly-over aangelegd voor het verkeer vanuit Deventer richting Arnhem.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stelde het Tracébesluit in april 2015 vast. Het lag daarna zes weken ter inzage om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen in beroep te gaan tegen het besluit. De Raad van State heeft de beroepen afgewezen. Het tracébesluit is daarmee onherroepelijk. Rijkswaterstaat kan daardoor verder, onder andere met het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het zoeken van een aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Overleg met bewoners en organisaties
Bij het opstellen van het Tracébesluit heeft Rijkswaterstaat regelmatig overlegd met bewoners en organisaties (waaronder TLN) die in de omgeving van de weg zijn gevestigd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het plan en aan het begrip en het draagvlak voor het project. Rijkswaterstaat blijft ook tijdens de realisatie van het project overleggen met genoemde bewoners en organisaties. De drukte op de A1 vormt al jaren een knelpunt in de spitsuren. Met deze maatregel verbetert de doorstroming van het verkeer op de A1 ter hoogte van Apeldoorn aanzienlijk.

Standpunt TLN
Het knooppunt Beekbergen is voor het vrachtverkeer een belangrijke schakel in het Nederlandse hoofdwegennet. Niet alleen omdat de A1 een internationale transportcorridor is; ook de route A1-A50-A15 vice versa wordt door het vrachtverkeer druk bereden. Daarnaast zijn de A1 en het knooppunt Beekbergen onmisbaar voor de bedrijven die in de nabijheid van het knooppunt gevestigd zijn. TLN verwacht dat de dagelijkse files rond het knooppunt door de aanpassingen sterk zullen afnemen, wat voor de logistieke sector een positieve ontwikkeling is. Zo wordt opnieuw een belangrijke stap gezet naar de opwaardering van de gehele A1 tussen Amsterdam en Duitsland. TLN zal zich ervoor blijven inzetten dat de aanpassingen rond het knooppunt Beekbergen en de andere plannen voor de A1 zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de projectpagina Uitbreiding A1 Oost. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur