Groen licht voor Buitenring Parkstad Limburg

Het Platform Buitenring Parkstad waarin Transport en Logistiek Nederland vertegenwoordigd is, is zeer tevreden dat de voortdurende onzekerheid over het wel of niet compleet maken van de buitenring van de baan is.

De Raad van State heeft beslist dat de Buitenring Parkstad Limburg mag worden aangelegd.

Het Platform Buitenring Parkstad waarin Transport en Logistiek Nederland vertegenwoordigd is, is zeer tevreden dat de voortdurende onzekerheid over het wel of niet compleet maken van de buitenring van de baan is.

De buitenring voorziet in een goede ontsluiting en heldere verkeersstructuur voor bijna alle bestaande bedrijventerreinen in de regio. Op deze bedrijventerreinen zijn 1600 bedrijven gevestigd. Samen zorgen de bedrijven voor bijna 30.000 arbeidsplaatsen. Na jaren van juridisch getouwtrek krijgen deze bedrijven nu eindelijk een goede ontsluiting naar de snelwegen in de regio.

Economische ontwikkelingen en bereikbaarheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om het bedrijfsleven in de volle breedte ontwikkelkansen te bieden, is deze sterke verbetering van de infrastructuur  zeer noodzakelijk, waardoor de werkgelegenheid de komende jaren verder zal toenemen in de regio. Een goede bereikbaarheid is voor werknemers, maar ook voor aan- en afvoer van grondstoffen en gereed product van levensbelang voor de bedrijven.

De Buitenring wordt een ringweg van 26 km rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur