Handhaving Maasvlakte uitgebreid

De gemeente Rotterdam breidt in een aantal stappen de handhaving van de toegangseisen voor de Maasvlakte uit.

De gemeente Rotterdam breidt in een aantal stappen de handhaving van de toegangseisen voor de Maasvlakte uit. Vanaf 23 maart j.l. geldt de hele Maasvlakte als een ‘zone’. Hierdoor kan niet alleen bij het oprijden van de Maasvlakte via de N15 worden gecontroleerd of een voertuig aan de toegangseisen voldoet, maar is het nu mogelijk in het hele gebied te controleren. Dit betekent ook dat de parallelweg aan de N15 – de Noordoever Oostvoornse Meer – rechtstreeks tot de zone hoort en niet meer als sluiproute kan worden gebruikt. Verder gaat de gemeente per 2 april 2015 de camera’s boven de weg gebruiken voor de handhaving. Daarmee wordt de pakkans aanzienlijk vergroot. Oorspronkelijk zou de handhaving met camera’s al medio januari j.l. van start zijn gegaan. Maar zowel de gemeente als de leverancier van de systemen zijn hun afspraken niet op tijd na gekomen. Naast de handhaving met camera’s zet Rotterdam voorlopig ook in op maandelijkse handhavingsacties langs de weg. Nadat de camera’s in werking zijn gezet zullen die acties vooral gericht zijn op voertuigen met buitenlandse kentekens. Deze uitbreiding van de handhaving komt tegemoet aan de eis van TLN dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld binnen de sector, zowel met buitenlandse vervoerders, als tussen Nederlandse vervoerders onderling. Meer informatie over de toegangseisen op de Maasvlakte vindt u op www.tln.nl onder Onderwerpen > Planning en Bereikbaarheid > Tweede Maasvlakte.

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones