Hanjin mag geen dubbele handlingkosten in rekening brengen

Een kort geding, aangespannen door Van Donge & De Roo tegen Hanjin Shipping, heeft geleid tot de rechterlijke uitspraak dat Hanjin geen dubbele handlingkosten in rekening mag brengen voor het vrijstellen van haar containers.

​Al langere tijd oefent ECT een retentierecht uit op Hanjin containers. Het Rotterdamse overslagbedrijf brengt kosten in rekening voor het vrijstellen van de containers van Hanjin. Echter, Hanjin dient die containers zelf ook vrij te stellen. Hiervoor brengt Hanjin handlingkosten in rekening. Op die manier worden ketenpartijen geconfronteerd met dubbele kosten, te betalen aan enerzijds ECT en anderzijds Hanjin.

Ook andere ketenpartijen

De rechter bepaalt nu dat Hanjin haar containers moet vrijstellen zonder dat het hiervoor handlingkosten in rekening brengt. Deze uitspraak geldt in principe alleen voor Van Donge & De Roo, aangezien zij het kort geding tegen Hanjin hebben aangespannen. Echter, op basis van dit vonnis kunnen andere ketenpartijen Hanjin verzoeken om ook geen handlingkosten voor het vrijstellen van containers in rekening te brengen.

Schriftelijke bevestiging

In een eerste reactie heeft Hanjin laten weten dat zij van plan zijn om kosteloos containers vrij te gaan stellen. TLN/FENEX vraagt nu om een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien deze bevestiging is ontvangen, stuurt TLN/FENEX deze direct door naar haar leden.

Gerelateerde onderwerpen

Zeehavenlogistiek