Herwaardering voor uitvoering van transportbedrijven

Transportbedrijven werken voor te lage tarieven. Dat is het gevolg van een in de loop van jaren gegroeide ongelijkheid in marktmacht. En niet van een gebrek aan kennis of scholing, zoals de Rabobank vanochtend in Het Financieele Dagblad stelde.

​De mening van TLN-directeur Jan Boeve in het bericht ‘Gratis transport bestaat niet’, dat kort daarna werd bevestigd door de conjunctuurcijfers van TLN en de cijfers van de Rabobank, heeft geleid tot een artikel in Het Financieele Dagblad van vandaag. ‘Vrachtrijders kunnen hogere kosten niet doorberekenen’, kopte de krant.

Niet eens

De Rabobank legt de oorzaak van de lage marges vooral bij het gebrek aan kennis bij transporteurs over de opbouw van hun kosten. ‘Wij delen die analyse niet’, aldus Boeve. ‘Hier doet de Rabobank onze sector echt tekort. Wij zijn van mening dat de oorzaak ligt in de verdeling van de marktmacht in logistieke ketens. Dat is iets dat in jaren is ontstaan en geen direct aanwijsbare oorzaak heeft. Wij willen dat er een herwaardering komt voor de uitvoering van logistieke processen. Natuurlijk is regie heel belangrijk, maar het is uiteindelijk de uitvoering die telt voor de eindgebruiker.’

Onderwaardering

Wat nu gebeurt, is dat de waardering van de transportschakel niet in verhouding staat tot andere schakels in de logistieke keten. Er rijden nu te veel auto’s voor bedragen tussen de € 400 en € 500 per dag. Boeve: ‘Daar kun je zelfs geen containers voor vervoeren. En toch zijn er transporteurs die het doen, om te overleven. Daarmee wringen zij zichzelf onnodig in allerlei ingewikkelde bochten. Je kunt natuurlijk zeggen dat je dan als transporteur gewoon ‘nee’ moet zeggen tegen je opdrachtgever, maar het is natuurlijk ook een onfatsoenlijke vraag van de verlader. En daar moeten we met elkaar het gesprek over voeren. En met elkaar bedoelen wij met iedereen die in de markt een rol heeft. Vertegenwoordigers van verladers, transporteurs, expediteurs, eindgebruikers, maar ook de overheid.’

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling