Hoge Oostenrijkse tolopbrengst

De Oostenrijkse staatsmaatschappij voor de exploitatie van de auto(snel)wegen ASFINAG heeft in 2014 het overschot met 24% kunnen verhogen tot 519 miljoen euro.

De Oostenrijkse staatsmaatschappij voor de exploitatie van de auto(snel)wegen ASFINAG heeft in 2014 het overschot met 24% kunnen verhogen tot 519 miljoen euro.

In totaal investeerde ASFINAG meer dan 900 miljoen euro (+29%) in de bouw en het onderhoud van de wegen. In totaal incasseerde de maatschappij 1,8 miljard aan tol, waarvan meer dan 1,2 miljard van het vrachtverkeer. Desondanks heeft ASFINAG nog een schuldenlast van 11,5 miljard euro, die de maatschappij overhield na de verzelfstandiging van de overheid in 1997. Er vloeien geen opbrengsten vanuit de motorrijtuigenbelasting of de brandstofaccijns naar ASFINAG. De tolopbrengsten moeten de kosten van aanleg, onderhoud en beheer van ongeveer 2.200 kilometer auto(snel)weg, 150 tunnels en 5.200 bruggen bekostigen. (RO)​

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones