Impact Brexit op douaneverplichtingen in beeld gebracht

Ter voorbereiding op de gevolgen van de Brexit heeft de Nederlandse Douane een overzicht opgesteld van het goederenverkeer met Groot-Brittannië, om zo inzicht te verkrijgen in de mogelijke groei van de douaneverplichtingen.

De uittredingsonderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de overige EU-lidstaten staan op het punt van beginnen. Op dit moment behoren meerdere uitkomsten tot de mogelijkheden. De Douane beschouwt elke uitkomst als een ‘harde’ Brexit. Immers, als Groot-Brittannië de interne EU-markt verlaat, geldt in ieder geval het volgende:

  • Voor alle vervoersbewegingen tussen Groot-Brittannië en de EU zijn één of meerdere (douane)aangiften nodig
  • Alle fiscale en niet-fiscale bepalingen moeten worden gehandhaafd; er is geen sprake van harmonisatie of wederzijdse erkenning

In deze nota wordt de omvang van de douaneverplichtingen verder in kaart gebracht. Daarbij is uitgegaan van de huidige volumes. De fluctuaties van het handelsvolume met Groot-Brittannië als gevolg van de Brexit zijn te speculatief om rekening mee te houden.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit en de gevolgen daarvan is te vinden op de speciale Brexit-pagina van TLN.

Gerelateerde onderwerpen

Brexit