Inhaalverboden op spitsstroken opgeheven

Na een onderzoek en overleg met ondermeer TLN heeft Minister Schultz besloten de inhaalverboden voor vrachtauto’s op spitsstroken in de meeste gevallen op te heffen


Na een onderzoek en overleg met ondermeer TLN heeft Minister Schultz besloten de inhaalverboden voor vrachtauto’s op spitsstroken in de meeste gevallen op te heffen. Vorig jaar had de minister de vaste inhaalverboden op diverse locaties al aangepast. Nu trekt ze het inhaalverbod in op 19 locaties met spitsstroken aan de rechterkant. Daar gold tot nu toe het uitgangspunt om wél een inhaalverbod in te stellen bij open spitsstrook. Belangrijkste argument daarvoor was dat het inhaalverbod zou bijdragen aan een rustiger wegbeeld en dus aan de verkeersveiligheid. De minister heeft hier recent specifiek onderzoek naar laten doen, waarbij bleek dat de veiligheidsrisico’s van het ontbreken van een inhaalverbod in het algemeen klein zijn. Het handhaven van een inhaalverbod op die locaties vindt zij daarom niet in lijn met haar uitgangspunt om alleen een inhaalverbod in te stellen als dit echt nodig is. Op drie spitsstroken is echter beperkte ruimte, waardoor er risico’s zijn op plotseling zijdelingse bewegingen. Op die locaties blijft het inhaalverbod daarom van kracht. Het gaat specifiek om de A9 Badhoevedorp - Raasdorp en de A2 Urmond - Vonderen (in 2 richtingen). TLN is blij dat de minister met deze maatregel vasthoudt aan het uitgangspunt om geen inhaalverbod toe te passen op wegen met 3 of meer rijstroken en om alleen een inhaalverbod in te stellen als dat echt noodzakelijk is. Het opheffen van het inhaalverbod helpt bovendien om colonnevorming te voorkomen, met positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Minister Schultz heeft haar aanpak afgestemd met TLN, EVO, de politie en de ANWB. Wanneer de inhaalverboden precies worden ingetrokken is nog niet bekend.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur