Inventarisatie knelpunten bevoorrading Delft

​Op donderdag 11 augustus organiseren de gemeente Delft en TLN een bevoorradingsschouw in de historische binnenstad van Delft.

​Op donderdag 11 augustus organiseren de gemeente Delft en TLN een bevoorradingsschouw in de historische binnenstad van Delft. Aan de bevoorradingsschouw zullen ook bewoners en winkeliers uit de binnenstad deelnemen. De schouw vindt plaats als onderdeel van een project van de gemeente waarmee deze wil komen tot een afname van groot en zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Hiertoe is een werkgroep opgericht, waarin alle relevante stakeholders participeren. Doel van de schouw is om door middel van een momentopname een beeld te krijgen van hoe de bevoorrading van de binnenstad van Delft verloopt en waar zich welke knelpunten voordoen.

Oproep
Dit biedt u als lid van TLN ook de kans om eventuele knelpunten die u ervaart met de bevoorrading van de binnenstad van Delft aan te leveren, zodat die meegenomen kunnen worden tijdens de schouw of het vervolgproces. Eventuele knelpunten kunt u doorgeven aan beleidsadviseur Leander Hepp van TLN via lhepp@tln.nl of 06-22943138.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw input! (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie