Italië overweegt test met ecocombi's

ANITA, de Italiaanse brancheorganisatie voor de transportsector, wil dat de overheid testen met ecocombi’s gaat toestaan.

​Tijdens een groot opgezet symposium op 17 mei, waar ook de Italiaanse staatssecretaris van Transport aanwezig was, werd die boodschap nog eens extra onder de aandacht gebracht. TLN was een van de sprekers.

Verduurzamen

De Italiaanse vervoerders en verladers zien de ecocombi als een innovatief voertuigconcept om het wegtransport te verduurzamen en de efficiency van het wegvervoer te verbeteren. In Italië bestaat al langere tijd de wens om testen met ecocombi’s te kunnen starten. Een aantal jaren geleden zag het er ook naar uit dat dit zou gebeuren. Op het allerlaatste moment heeft de overheid daar toen toch van afgezien.

Groot symposium

Nu de ecocombi in steeds meer landen is toegestaan, acht de transportsector de tijd rijp voor een nieuwe poging. Om de lobby kracht bij te zetten, heeft ANITA op 17 mei in Rome een groot symposium georganiseerd. Ruim 150 vertegenwoordigers vanuit de transportsector, voertuigindustrie, pers en overheid zorgden voor een volle zaal. Het programma omvatte onder meer presentaties over de ervaringen en de regelgeving rond ecocombi’s in Zweden, Duitsland en Spanje.

Presentatie TLN

Vanuit de kant van de industrie en verladers waren er positieve geluiden over de ecocombi te horen. Ook gaf men (nogmaals) aan graag in Italië hiermee aan de slag te willen. In het rijtje sprekers kon Nederland uiteraard niet ontbreken. TLN was gevraagd verslag te doen van de Nederlandse stand van zaken. In de presentatie werd het proces rond het opzetten van de proeven, de ervaringen, het eisenpakket en waar we nu staan toegelicht. De zaal was duidelijk onder de indruk van het feit dat de ecocombi ook in een relatief klein land als Nederland zo goed kan functioneren en zo een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van logistiek en milieu.

Positief

Staatsecretaris Simona Vicari van het ministerie van Transport was een belangrijk toehoorder tijdens het symposium. In haar slotspeech gaf zij aan in beginsel positief te staan tegenover de inzet van ecocombi’s. Wel liet zij weten dat er nog een aantal probleempunten bestaat zoals oude bruggen, rotondes en een gebrek aan geschikte parkeerplaatsen. Daarvoor zal een oplossing moeten worden gevonden. De staatssecretaris toonde zich echter graag bereid om met de sector in overleg te treden om te kijken in hoeverre en op welke termijn er een mogelijke test met ecocombi’s kan plaatsvinden.

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV