Item in RTL Transportwereld over RITS

RTL Transportwereld zendt een item over RITS, met daarin DHL en Visser Duiven, opnieuw uit op zondag 12 juli om 17.00 uur en in de herhaling op zaterdag 18 juli om 17.00 uur.

RTL Transportwereld zendt een item over RITS, met daarin DHL en Visser Duiven, opnieuw uit op zondag 12 juli om 17.00 uur en in de herhaling op zaterdag 18 juli om 17.00 uur.

RITS staat voor ‘Reistijdverwachtingen in Transportmanagement’. Het doel van RITS is het stimuleren en realiseren van implementaties van reistijdverwachtingen bij wegvervoerders. Met RITS kunnen bedrijven ook beter rekening houden met files waardoor ze hun voertuigen nauwkeuriger kunnen volgen en plannen. Daarmee wordt bespaard op personeelskosten en overuren en krijgen hun klanten een nauwkeurige en betrouwbare aankomsttijd.

In het project RITS zijn pilots uitgevoerd bij twintig vervoerders, waaronder DHL en Visser Duiven, waarbij de reisverwachtingen worden berekend op basis van historische filedata en/of op de combinatie van historische data en het actuele verkeersbeeld. De verwachtingen op basis van historische reistijden wordt door vervoerders gebruikt voor het opstellen van de planning, voor de volgende dag of een tijdstip minimaal 4 uur vooruit.

Het gaat dus om diensten die informatie geven over de te verwachte extra reistijd op een bepaald traject en tijdstip. Deze informatiediensten stellen planners in staat om een robuuste en realistische planning op te stellen waarbij al rekening is gehouden met de vertragingen door dagelijks terugkerende files. De verwachtingen op basis van historische reistijden in combinatie met actuele wordt door vervoerders gebruikt voor het monitoren van de uitvoering van ritten en het bijsturen van de planning, voor de komende 2 uur).

Deze informatiediensten stellen planners in staat om chauffeurs vroegtijdig te informeren over onverwachte knelpunten en vertragingen en, indien mogelijk, de ritopdracht aan te passen.

RITS heeft er in het algemeen voor gezorgd dat vervoerders efficiënt en betrouwbaarder kunnen plannen omdat planners geen inschatting meer hoeven te maken voor de reserves die in de planning moeten worden opgenomen om de vertragingen door files op te vangen. Ook kunnen de verwachtte aankomsttijden van de ritten beter worden afgestemd met ketenpartijen en kunnen chauffeurs nauwkeuriger worden aangestuurd bij incidenten.

In de pilots is aangetoond dat in distributievervoer forse kostenbesparingen (tot 20%) haalbaar zijn. In het containervervoer kunnen bedrijven bij volledige toepassing van alle mogelijkheden van RITS tussen de 230 en 6.270 euro per vrachtauto per jaar besparen. Per planner kan dit oplopen tot een besparing van 13.100 euro. De totale jaarlijkse besparing per bedrijf loopt uiteen van 8.250 tot 74.200 euro per jaar.

Omdat bedrijven verschillen en RITS diverse toepassingsmogelijkheden kent, zijn de besparingen per bedrijf onderling niet vergelijkbaar. De bandbreedte van de uitkomsten is afhankelijk van de aanwezigheid van tijdvensters en andere tijdafspraken, de mate waarin chauffeurs worden aangestuurd door de planners, de flexibiliteit van klanten voor wat betreft aangepaste aankomsttijden, de huidige stiptheid van de vervoerder (met name bij te vroege aankomsttijd) en het soort goederen dat vervoerd wordt. (TH) ​

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur