Kick-off Green deal ZES Afval

Afvalverzamelaars en de deelmarkt Afvalstoffentransport van TLN kwamen onlangs bijeen om de randvoorwaarden te bespreken die moeten leiden tot living labs. Dit gebeurde in het kader van de Green deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek).

Het uitgangspunt van deze randvoorwaarden is dat de relatie tussen de ontdoener van afval en de inzamelaar altijd moet worden gerespecteerd. Vanuit het respect wordt de samenwerking gezocht. Deze samenwerking moet leiden tot fysieke bundeling van inzamelstromen en schone, slimme en veilige inzamellogistiek.

Proefprojecten

De komende tijd wordt een aantal proefprojecten ‘in theorie’ geformuleerd waarna geschikte partners worden gezocht om ze in de praktijk uit te voeren. Ook wordt er een Platform Green Deal Zes A opgezet waarin kennis en ervaringen worden samengebracht en uitgewisseld.

In april tekende de deelmarkt Afval van TLN de Green Deal ZES​.​

Gerelateerde onderwerpen

Afvalstoffen; Stedelijke distributie