Knooppunt Hoevelaken

De zoektocht naar een bouwbedrijf dat het project knooppunt Hoevelaken gaat uitvoeren (Europese aanbesteding) is afgerond. Rijkswaterstaat heeft .....

Winnaar aanbesteding

De zoektocht naar een bouwbedrijf dat het project knooppunt Hoevelaken gaat uitvoeren (Europese aanbesteding) is afgerond. Rijkswaterstaat heeft het project gegund aan 'Combinatie A1|28'. Deze combinatie bestaat uit de ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner. Combinatie A1|28 neemt zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening.

 

Aangeboden wensen

Het vervullen van wensen, die zowel door het Rijk als de regio zijn beschreven in de bestuursovereenkomst (BOK2), was een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. Op dit punt konden de aanbieders hoog scoren. De combinatie A1|28 gaat de wensen maximaal invullen. Deze wensen, zie hieronder, worden nu als onderdeel van het project gerealiseerd.

 

RegiowensenRijkswensen
Verbreden viaduct Oude ZevenhuizerstraatRealiseren van een verbindingsweg (met 2 rijstroken) in knooppunt Hoevelaken (verbinding Utrecht–Amsterdam)
Verbeteren Reiniertunnel Realiseren van aanvullende parkeercapaciteit voor vrachtauto's (25 extra plaatsen) op de nieuwe verzorgingsplaats de "Nieuwe Middelaar"
Verbinding Dantzigweg – TerminalwegRealiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 90 personenauto's op de verzorgingsplaats Neerduist.
Aansluiting A1-Hoevelaken van en naar UtrechtRealiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 20 personenauto's op verzorgingsplaats Palmpol.
Aansluiting A1-Hoevelaken van en naar Zwolle Realiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 40 personenauto's op verzorgingsplaats "Nieuwe Middelaar".
Fietstunnel Oude LagewegVluchtstroken langs alle rijbanen van de A28 op het centrale viaduct in knooppunt Hoevelaken
Fietstunnels aansluiting A28 – HogewegVluchtstroken langs alle rijbanen van de A1 onder het centrale viaduct in knooppunt Hoevelaken
Fietstunnels aansluiting A1 Westerdorpsstraat – Amersfoortsestraat

Bredere vluchtstrook toepassen op de trajectdelen:

  • A28 noord: oostbaan, A1 oost: zuidbaan, A28 zuid: westbaan, A1 west: noordbaan,

    Allen inclusief voorliggende wegvakken in knooppunt Hoevelaken.
  • A28 zuid: oostbaan; A1 west: zuidbaan; A28 noord: westbaan; A1 oost: noordbaan.
Fietstunnel BarneveldsebeekExtra route-informatiepanelen in berm
Verbeteren doorvaarthoogte ValleikanaalExtra route-informatiepanelen aan portaal
Heiligenbergerbeek: voetgangerstunnelVeiligheidsscherm kunstwerk de Brand (Heideweg)
Fietsonderdoorgang Dorrestein (aanpassen kolommen)(Lokaal) toepassen van bergingszone / vluchtruimte.
Buurtweg Nimmerdor (25m eco/recreaduct)Bestaande verzorgingsplaats(en) opwaarderen.
Verbreden viaduct Watergoorweg

Incident Management camera's op diverse trajecten:

a) A28 zuid, b) A28 noord, c) A1 west, d) A1 oost

Geluid Gelderland/Nijkerk (resterend)A28 kunstwerk Arkervaart extra verbreden

 

Hiermee voldoet de Combinatie A1|28 aan de eis uit de aanbesteding om evenredig veel wensen van de regio ten opzichte van de Rijkswensen in te vullen.

 

Hoe nu verder

Na de zomer wordt het aanbestedingsontwerp openbaar. In 2016 stelt Rijkswaterstaat de voorkeursvariant (VKV) vast. Deze voorkeursvariant bevat het ontwerp van de verbreding van de A28 en A1 en de aanpassing van het knooppunt. Op basis van de voorkeursvariant start Rijkswaterstaat naar verwachting de eerste gesprekken over grondaankoop.

Het ontwerp wordt gebruikt als basis voor het op te stellen Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER). Op het OTB/MER krijgt iedereen de kans om te reageren.

 

Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/MER neemt de minister van I&M het definitieve Tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2019 – 2022 worden uitgevoerd.

 

Andere projecten in de omgeving

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren op verschillende plekken grenzend aan knooppunt Hoevelaken, aan de weg. Het project knooppunt Hoevelaken wordt in de tijd voorafgegaan door twee andere projecten:

  • Project A1 Bunschoten – Hoevelaken (realisatie 2015 – 2016)
  • Project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg (realisatie 2016 – 2018)

A1 Bunschoten – Hoevelaken
Het project A1 Bunschoten – Hoevelaken is inmiddels in volle gang. In de afgelopen periode is er al veel veranderd en zijn de contouren van de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken goed zichtbaar. De werkzaamheden liggen op schema en gaan ook de komende periode door. De verwachting is dat het project aan het einde van dit jaar klaar is.

A27/A1

Het project A27/A1 is de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte aannemer te vinden. Op 6 mei 2015 is de aankondiging geplaatst. De selectieprocedure duurt ruim een jaar. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van 2016 de aannemer bekend te kunnen maken. Op dit moment heeft de Raad van State het Tracébesluit A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg in behandeling. Er worden twee zaken nader uitgezocht. Waarschijnlijk doet de Raad van State medio 2015 uitspraak of het Tracébesluit in stand kan blijven. Als hieruit wijzigingen voortkomen voor het Tracébesluit kunnen deze nog meegenomen worden in de aanbestedingsprocedure. GJV.

 

 

Meer informatie over het knooppunt Hoevelaken is te vinden op: www.knooppunthoevelaken.nl

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur