Kostenontwikkelingen 2017-2018 voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer

Panteia/NEA heeft de kostenontwikkelingen voor 2017 en 20187 in kaart gebracht voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. Dit deed Panteia/NEA in opdracht van de NIWO.

​​​​Binnenl​ands vervoer

Inc​lusief brandstofkostenontwikkeling

Voor het binnenlands vervoer varieert de gerealiseerde kostenontwikkeling inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2017 t.o.v. 2016 tussen de 2,0% (fijnmazige distributie collo) en 3,2% (kiepers en zeecontainervervoer). 

De geraamde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling voor 2018 t.o.v. 2017 varieert tussen de 3,3% (zeecontainervervoer) en 4,8% (fijnmazige distributie collo). 

Exclusief brandstofkost​enontwikkeling

Exclusief brandstofkostenontwikkeling ligt de gerealiseerde kostenontwikkeling tussen 1,6% (o.a. algemene distributie solo) en 1,9% (o.a. kiepers). 

Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de raming voor 2018 t.o.v. 2017 tussen 3,5% (zeecontainervervoer) en 4,8% (fijnmazige distributie collo).​

Grensoverschrijde​​nd vervoer

Inc​lusief brandstofkostenontwikkeling

Voor het grensoverschrijdend vervoer varieert de gerealiseerde kostenontwikkeling inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2017 t.o.v. 2016 tussen de 2,1% (Engeland ferry) en 3,0% (Duitsland en Frankrijk-vervoer). 

De geraamde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling voor 2018 t.o.v. 2017 varieert tussen de 2,2% (Engeland ferry, exclusief ontwikkeling ferrykosten) en 3,7% (België/Luxemburg-vervoer). 

Exc​lusief brandstofkostenontwikkeling

​Exclusief brandstofkostenontwikkeling ligt de gerealiseerde kostenontwikkeling tussen 1,5% (Engeland ferry) en 1,7%% (o.a. Frankrijk-vervoer). 

Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de raming voor 2018 t.o.v. 2017 tussen 2,3% (Engeland ferry, exclusief ontwikkeling ferrykosten) en 3,8% (België/Luxemburg-vervoer).​

K​​ostenontwikkelingen 2017-2018

De ontwikkeling van tolgelden is niet meegenomen in de totale kostenontwikkeling.

Bekijk de kostenontwikkelingen 2017-2018.

In een artikel dat is opgenomen in nummer 16 van Transport en Logistiek wordt nader ingegaan op de kostenontwikkelingen en de ontwikkeling van de kostenposten.

TLN Kostprijsapplic​atie

De weergegeven percentages geven slechts een indicatie, omdat de samenstelling van de kosten van het ene bedrijf tot het andere bedrijf en van de ene soort vervoer tot de andere soort vervoer uiteen kan lopen. TLN Kostprijsapplicatie kan bij de samenstelling van de kosten van uw bedrijf een handig hulpmiddel zijn. 

TLN moet zich van de ACM onthouden van elke handeling die kan leiden tot prijscoördinatie. TLN adviseert u de gepresenteerde gegevens in uw eigen individuele kostprijsberekening te verwerken, omdat iedere kostprijs zijn eigen samenstelling heeft, waardoor ook de uitkomsten in de concrete gevallen van elkaar kunnen afwijken.

Bijeenkomst Fintech en kostenontwikkelingen

Bij de bijeenkomsten Financiële technologie en kostenontwikkelingen​​worden de kostenontwikkelingen toegelicht. Deze bijeenkomsten zijn op: 30 oktober, 2, 6, 7, 13 november. U kunt zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar evenementen@tln.nl ​

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling