Kostenontwikkelingen 2018-2019 voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer

Panteia/NEA heeft de kostenontwikkelingen voor 2018 en 2019 in kaart gebracht voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. Dit deed Panteia/NEA in opdracht van de Sectorraad van de NIWO.

​Binnenla​​nds vervoer​

​Inclusief brandstofkosten​o​ntwikkeling

Voor het ​binnenlands vervoer varieert de gerealiseerde kostenontwikkeling inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2018 t.o.v. 2017 tussen de 4,6% (autolaadkraan afvalvervoer) en 5,3% (kleine afzetcontainers-afvalvervoer en zeecontainervervoer). De geraamde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling voor 2019 t.o.v. 2018 varieert tussen de 4,3% (tank/bulk) en 5,2% (bedrijfsafval rolcontainers). 

Exclusief brandstofkostenontwikkel​​ing

Exclusief brandstofkostenontwikkeling ligt de gerealiseerde kostenontwikkeling tussen 2,9% (kiepers) en 4,6% (fijnmazige distributie collo). Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de raming voor 2019 t.o.v. 2018 tussen 4,0% (tank/bulk) en 5,0% (bedrijfsafval rolcontainers).

Grensoverschr​ijdend vervoer

​Inclusief brandstofk​​​ostenontwikkeling

Voor het grensoverschrijdend vervoer varieert de gerealiseerde kostenontwikkeling inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2018 t.o.v. 2017 tussen de 3,8% (Engeland tunnel) en 5,1% (Spanje). De geraamde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling voor 2019 t.o.v. 2018 varieert tussen de 3,6% (Engeland ferry) en 4,5% (België/Luxemburg-vervoer).

Exclusief brandstofkoste​nontwikkeling

Exclusief brandstofkostenontwikkeling ligt de gerealiseerde kostenontwikkeling tussen 2,5% (Engeland tunnel) en 3,3% (België/Luxemburg-vervoer). Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de raming voor 2019 t.o.v. 2018 tussen 3,4% (Engeland ferry) en 4,3% (België/Luxemburg-vervoer).

​​​De ontwikkeling van tolgelden is niet meegenomen in de totale kostenontwikkeling.

Kostenon​​​​​​​twikkelingen 2018-2019

Bekijk de kostenontwikkelingen 2018-2019.

In 2018 zijn de loonkosten in totaal met gemiddeld 5,7% t.o.v. 2017 toegenomen. Voor 2019 verwacht Panteia/NEA een kostenstijging van 6,7% voor de loonkosten inclusief sociale lasten van het rijdend personeel. In bijgev​oegd document heeft NEA de verwachte loonkostenontwikkelingen weergegeven.
 
In een artikel dat is opgenomen in nummer 16 van Transport en Logistiek wordt nader ingegaan op de kostenontwikkelingen en de ontwikkeling van de kostenposten.

TLN Kostprijsap​​plicatie

De weergegeven percentages geven slechts een indicatie, omdat de samenstelling van de kosten van het ene bedrijf tot het andere bedrijf en van de ene soort vervoer tot de andere soort vervoer uiteen kan lopen. De TLN Kostprijsapplicatie​ kan bij de samenstelling van de kosten van uw bedrijf een handig hulpmiddel zijn.

TLN moet zich van de ACM onthouden van elke handeling die kan leiden tot prijscoördinatie. TLN adviseert u de gepresenteerde gegevens in uw eigen individuele kostprijsberekening te verwerken, omdat iedere kostprijs zijn eigen samenstelling heeft, waardoor ook de uitkomsten in de concrete gevallen van elkaar kunnen afwijken.

Bijeenkomst tol- en kostenontwikkelingen en 2e generatie digitale smart tachograaf

In november organiseert TLN bijeenkomsten over tol- en kostenontwikkelingen en 2e generatie digitale smart tachograaf. U kunt zich hier nog voor aanmelden via de agendamodule​.

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling