Lobby N786 Apeldoorn - Dieren

​TLN heeft samen met diverse andere brancheorganisaties, gemeenten, bewonersverenigingen en de Gelderse Milieufederatie een brief geschreven aan de provincie Gelderland over de N786 tussen Apeldoorn en Dieren.

De brief is gericht aan Provinciale Staten van Gelderland en de Gedeputeerde met Mobiliteit in haar portefeuille, Conny Bieze.

Kanaalvariant goed onderzoeken

In de brief roepen de genoemde organisaties de provincie op om samen met maatschappelijke partners een grondige verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de zogenaamde kanaalvariant en daarin nadrukkelijk aandacht te schenken aan de facetten landschap, economie, milieu en leefbaarheid. De kanaalvariant loopt grotendeels langs het Apeldoorns kanaal en zou voor het vrachtverkeer van en naar de maakindustrie in Eerbeek en Loenen een betere ontsluiting vormen naar de A50 dan het huidige tracé van de N786, dat dwars door de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren loopt.

Fasering en visie op lange termijn

Tijdens de realisatie van een fasering moet er voldoende aandacht zijn voor afwenteling van verkeer naar de wegen in de dorpen. De organisaties roepen de provincie op om geen ad hoc-maatregelen te nemen op korte termijn die mogelijk nadelig uitpakken voor het gemeentelijke verkeerssysteem, maar uit te gaan van een visie op de lange termijn. Daarnaast moet goed worden gekeken naar alternatieve financieringsbronnen. De insteek van de maatschappelijke coalitie is dat de reeds geplande maatregelen ten zuiden van Eerbeek als 'no regret' betiteld kunnen worden en daarmee een eerste fase kunnen vormen.

Meer informatie

Leden van TLN kunnen de brief aan de provincie hier downloaden. Heeft u vragen over dit nieuwsbericht, de lobby voor een robuuste oplossing voor de N786 of andere infraprojecten in Gelderland, neemt u dan contact op met beleidsadviseur Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur