TLN: 'Maak steden bereikbaar en groen'

Samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten hebben TLN en evofenedex onlangs hun visie op stedelijke bereikbaarheid aangeboden aan gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer​ stellen TLN en evofenedex voor te gaan werken met variabele zones voor venstertijden en voertuigeisen. Doordat dezelfde regels in soortgelijke gebieden van toepassing zijn, wordt zowel de bereikbaarheid en leefbaarheid als de vergroening van het verkeer in de stad gestimuleerd.

Nauw samenwerken

Om de stap naar deze dynamische zonering voor venstertijden en voertuigeisen te maken, is het noodzakelijk dat alle initiatiefnemers op landelijk niveau nauw met elkaar samenwerken op het gebied van regelgeving, handhaving en communicatie. Want alleen dan is een versnelling in het realiseren van milieu-, klimaat- en bereikbaarheidsdoelstellingen op lokaal en nationaal niveau te bewerkstelligen.

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie; Duurzaamheid