Maak logistieke functies duurzaam inzetbaar

Werknemers werken steeds langer door. Voor oudere werknemers wordt het daardoor steeds lastiger om hun functie te kunnen blijven uitoefenen.

Ondernemers in de sector transport en logistiek kunnen verschillende stappen ondernemen om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) zet ze op een rij.

Flexibiliteit

Op 12 juni 2017 is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Oudere chauffeurs zijn inmiddels gewend om langer te werken. Mede daarom is er in de nieuwe cao meer aandacht voor flexibiliteit. Zo kunnen werknemers van 55 jaar en ouder niet meer verplicht worden tot het maken van overuren, werken in de nacht en/of werken in ploegendiensten.

Omscholen

Als gevolg van de vergrijzing en uitgestelde pensioendatum blijven oudere medewerkers langer in dienst. Om hen gezond aan het werk te kunnen blijven houden, is het in veel gevallen noodzakelijk dat zij omgeschoold worden. Een oplossingsrichting is dan ook het bevorderen van talentontwikkeling bij oudere medewerkers in de organisatie.

Verplicht basiscontract

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De introductie van een verplicht basiscontract voor Arbodienstverlening is één van de belangrijkste wijzigingen. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, zoals vrije toegang tot de bedrijfsarts en de mogelijkheid voor een second opinion. Met het basiscontract hebben werkgevers en andere betrokken partijen meer duidelijkheid over de arbodienstverlening en zijn werknemers meer beschermd.

Gerelateerde onderwerpen

Personeel en arbeid