Maas-Waalweg wordt doorgetrokken

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het doortrekken van de Maas-Waalweg tussen Wellseind en Delwijnen. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders besloten.

​De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het doortrekken van de Maas-Waalweg tussen Wellseind en Delwijnen. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders besloten.

Beide gemeenten zijn daarbij in gelijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Omdat het grootste deel van de nieuw aan te leggen weg op grondgebied van Maasdriel ligt, kunnen inwoners bij deze gemeente terecht voor vragen en opmerkingen. Voordat daadwerkelijk met de aanleg van de weg kan worden gestart, moeten zowel in Zaltbommel als Maasdriel de bestemmingsplannen aangepast worden en gronden aangekocht. Als het proces volgens verwachting verloopt, kan de weg eind 2017 opengesteld worden voor het verkeer.

Dorpskernen ontzien
Met het doortrekken van de Maas-Waalweg tot aan de Molenachterdijk (N832) komt een route beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer in de omgeving van Nederhemert, Kerkwijk en Well. Dit komt de leefbaarheid van de dorpskernen Wellseind en Delwijnen ten goede. Verder vergroot het de veiligheid van het fietsverkeer (vooral schooljeugd) doordat er minder verkeer over de huidige (dijk)routes rijdt. In combinatie met de onlangs gereconstrueerde Achterdijk ontstaat voor het zuidwestelijke deel van de Bommelerwaard een goede ontsluitingsweg van en naar de A2.

Routekeuze
Op 18 april 2013 hebben de gemeenteraden het beoogde wegtracé vastgesteld. Het betreft de zogenaamde zuidelijke variant. Deze bevat minder bochten en is korter dan de noordelijke variant en is daardoor verkeerskundig aantrekkelijker. Daarnaast loopt de zuidelijke variant over minder verschillende percelen, waardoor de weg beter in de omgeving past.

Standpunt TLN
Het is goed nieuws dat na jaren van discussie en onderzoek nu concrete stappen worden gezet naar de realisatie van deze belangrijke verbindingsweg in de West-Bommelerwaard. In de huidige situatie wordt veel vrachtverkeer gedwongen om over smalle (dijk)wegen te rijden, omdat een geschikte alternatieve route ontbreekt. Daar komt met de doortrekking van de Maas-Waalweg verandering in. TLN heeft zich altijd ingezet voor een spoedige realisatie van de doortrekking is dan ook verheugd over het besluit van de beide gemeenten.

Meer informatie
Op deze pagina van de website van de gemeente Maasdriel is meer informatie te vinden over het project Maas-Waalweg: link. Heeft u er als lid van TLN vragen over, neemt u dan contact op met regionaal beleidsadviseur Leander Hepp, via 06-22943138 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur