Maasvlakte onbereikbaar voor exceptioneel vervoer

De deelmarkt Exceptioneel transport van TLN luidt de noodklok over de bereikbaarheid van de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied. Transporten met overhoogte en breedte krijgen geen ontheffing en kunnen niet op de plaats van bestemming komen. Vanuit economisch perspectief een onacceptabele situatie. TLN heeft aangedrongen op een snelle oplossing.

​​De deelmarkt Exceptioneel transport van TLN luidt de noodklok over de bereikbaarheid van de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied. Transporten met overhoogte en breedte krijgen geen ontheffing en kunnen niet op de plaats van bestemming komen. Vanuit economisch perspectief een onacceptabele situatie. TLN heeft aangedrongen op een snelle oplossing.

De kern van het probleem ligt met name in de hoogtebeperking van de Botlektunnel. De doorrijdhoogte hiervan is beperkt tot slechts 4,20 m. Exceptionele transporten hoger dan 4,20 m zijn hierdoor aangewezen op de Botlekbrug. Een aantal recent geplaatste barriers op de weg bij Spijkenisse zorgen daar echter voor problemen. De doorrijdbreedte hiervan is 5 m, maar er wordt slechts ontheffing gegeven tot een maximale breedte van 4 m.

Het betekent dat exceptionele transporten hoger dan 4,20 m en breder dan 4 m niet via de hoofdroute A15/N15 naar de Maasvlakte kunnen. De pont bij Maassluis is geen echt alternatief omdat deze qua maximum gewicht en combinatielengte beperkt is. Voor grote en zware transporten blijft zo alleen de mogelijkheid via het water over. Voor veel transporten is dat echter om meerdere redenen geen optie.

Door de huidige beperking kunnen veel bouwmachines of andere grote ladingen die voor de verdere aanleg en ontwikkeling van de Maasvlakte van groot belang zijn daar niet komen. Dat is natuurlijk een absurde situatie. TLN stelt zich op het standpunt dat er snel een oplossing moet komen zodat deze transporten zonder problemen over de weg naar de Maasvlakte kunnen.
De problematiek is bij de RDW aangekaart en er wordt naarstig gezocht naar een passende oplossing. (AS)

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones