Maximale boetes na bedrijfscontrole IL&T

In 2016 legde IL&T na een eerste bedrijfscontrole op de naleving van de rij- en rusttijden en digitale tachograaf geregeld de maximale boete op. In bijna alle gevallen ging het om het ontbreken van zogenaamde C- en M- bestanden.

Waar een vervoerder vroeger de tachograafschijven van de chauffeurs moest verzamelen en deze tijdens een bedrijfscontrole moest overleggen, dient hij tegenwoordig de zogenaamde C- en M-bestanden aan te leveren. De praktijk leert echter dat er bij de aanlevering van de gevraagde data vaak veel C- en M- bestanden ontbreken.

Chauffeurskaart en massageheugen

C-bestanden zijn afkomstig van de chauffeurskaart en M-bestanden zijn afkomstig van het massageheugen van de tachograaf. C-bestanden moet een vervoerder aanleveren van alle tijdens de controle ingezette chauffeurs en M-bestanden dient hij aan te leveren van alle tijdens de controle ingezette voertuigen.

Boetes tot wel 82.000 euro

Neem een ingezet huurvoertuig. Is hiervan een M-bestand beschikbaar? Nee? Dan kan de boete oplopen tot wel 4.400 euro per dag, zolang er gegevens ontbreken. Is er een uitzendkracht ingezet en is hiervan een C-bestand beschikbaar? Nee? Dan kan de boete wederom oplopen tot wel 4.400 euro per dag. Afhankelijk van het aantal fte’s in de onderneming kunnen boetes uiteindelijk oplopen tot wel 82.000 euro.

Versnelde training

Tijdens de versnelde training ‘Rij- rusttijden en digitale tachograaf’ wordt uitgebreid stilgestaan bij de bedrijfscontroles van IL&T en hoe er voor te zorgen dat alle C- en M-bestanden aanwezig zijn. Daarnaast kan TLN Consultancy met de TLN Rijtijdenscan vooraf melden of alle benodigde gegevens aanwezig zijn en welke fouten meer aandacht vragen binnen de onderneming. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via de website van TLN.

Meer info: Erik Busser, T 088 4567271, E ebusser@tln.nl

Gerelateerde onderwerpen

Rij- en rusttijden; Tachograaf