Meer Duitse tolkilometers in december 2014

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in december 2014 in totaal 2,1% hoger en bij de Nederlanders 3,4% lager.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in december 2014 in totaal 2,1% hoger en bij de Nederlanders 3,4% lager.

De kilometrages van de volgende EU-nationaliteiten – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-9,1%), Cyprus (-12,5%), Denemarken (-12,4%), Finland (-8,4%), Frankrijk (-3,9%), Griekenland (-0,3%), Italië (-8,7%), Luxemburg (-8,4%), Nederland (-3,4%), Oostenrijk (-4,4%) en Zweden (-9,2%). Hieruit blijkt dat Nederland het in vergelijking met de West-Europese landen nog relatief goed doet.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven een stijgende lijn vertonen: Bulgaren (+10,8%), Esten (+8,9%), Hongaren (+1,7%), Kroaten (+15,0%), Letten (+0,2%), Litouwers (+2,8%), Polen (+12,5%), Roemenen (+15,2%), Slowaken (+2,2%), Slovenen (+5,3%) en Tsjechen (+6,2%). En dus verliezen de West-Europeanen verder marktaandeel aan de Oost-Europeanen. De Polen maken – na uiteraard de Duitsers – de meeste ritten, namelijk 1.361.830 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 783.922 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 506.072 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 61,1%, de Polen 12,5%, de Tsjechen 4,0% en de Nederlanders 3,6%.

Van alle kilometers werd 54% geproduceerd door Euro 5 vrachtauto’s, 16% door EEV, 4% door Euro 3, 5% door Euro 4 en intussen al 21% door Euro 6. Oostenrijkers, Duitsers, Denen, Slowaken, Slovenen, Hongaren, Tsjechen, Nederlanders en Luxemburgers reden in december 2014 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing