Meer Duitse tolkilometers in februari 2015

De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in februari 2015 in totaal 1,2% hoger en bij de Nederlanders 4,2% lager.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in februari 2015 in totaal 1,2% hoger en bij de Nederlanders 4,2% lager.

De kilometrages van de volgende EU-nationaliteiten – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-6,9%), Cyprus (-7,5%), Denemarken (-10,0%), Frankrijk (-4,9%), Griekenland (-11,0%), Groot-Brittannië (-11,5%), Italië (-9,8%), Luxemburg (-13,6%), Nederland (-4,2%), Oostenrijk (-4,3%) en Zweden (-8,0%). Hieruit blijkt dat Nederland het in vergelijking met de West-Europese landen nog relatief goed doet.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven een stijgende lijn vertonen: Bulgaren (+13,4%), Esten (+6,4%), Kroaten (+14,8%), Letten (+0,7%), Polen (+11,8%), Roemenen (+16,4%), Slowaken (+3,4%), Slovenen (+6,1%) en Tsjechen (+6,9%). En dus verliezen de West-Europeanen verder marktaandeel aan de Oost-Europeanen. De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 1.611.910 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 823.749 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 614.067 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 58,6%, de Polen 13,7%, de Tsjechen 4,5% en de Nederlanders 3,5%.

Van alle kilometers werd 52% geproduceerd door Euro 5-vrachtauto’s, 16% door EEV, 4% door Euro 3, 4% door Euro 4 en intussen al 24% door Euro 6. Oostenrijkers, Duitsers, Denen, Slowaken, Slovenen, Hongaren, Tsjechen, Nederlanders en Luxemburgers reden in februari 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing