Meer Duitse tolkilometers in juni 2015

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in juni 2015 in totaal 2,4% hoger en bij de Nederlanders 2,1% lager.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in juni 2015 in totaal 2,4% hoger en bij de Nederlanders 2,1% lager.

De kilometrages van vervoerders uit de volgende West-Europese landen – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-5,8%), Cyprus (-22,1%), Denemarken (-9,9%), Finland (-1,2%), Groot-Brittannië (-23,7%), Italië (-2,4%), Ierland (-2,5%), Luxemburg (-10,3%), Malta (-13,0%), Nederland (-2,1%), Oostenrijk (-1,7%), Spanje (-0,6%) en Zweden (-3,8%). Bij Frankrijk (+2,3%), Griekenland (+1,3%) en Portugal (+6,9%) is sprake van een stijgende lijn.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven groeien: Bulgaren (+11,8%), Esten (+7,4%), Hongaren (+1,7%), Kroaten (+18,9%), Litouwen (+5,4%), Polen (+10,2%), Roemenen (+18,0%), Slovenen (+9,7%), Slowaken (+1,1%) en Tsjechen (+5,4%). Alleen de Letten (-1,8%) verloren. En dus verliezen de West-Europeanen verder marktaandeel aan de Oost-Europeanen.

De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 1.797.835 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 944.333 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 673.046 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 59,4%, de Polen 13,5%, de Tsjechen 4,3% en de Nederlanders 3,4%.

Van alle kilometers werd 48% geproduceerd door Euro 5-vrachtauto’s, 14% door EEV, 4% door Euro 3, 4% door Euro 4 en intussen al 30% door Euro 6. Oostenrijkers,Slowaken,  Hongaren, Duitsers, Denen, Tsjechen, Slovenen en Nederlanders reden in juni 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​​​​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing