Meer Duitse tolkilometers in november 2015

De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in november 2015 in totaal 12,2% hoger en bij de Nederlanders gelijk in vergelijking met november 2014.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in november 2015 in totaal 12,2% hoger en bij de Nederlanders gelijk in vergelijking met november 2014.

De kilometrages van vervoerders uit de volgende West-Europese landen – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-2,0%), Denemarken (-14,2%), Groot-Brittannië (-17,8%), Ierland (-11,8%), Luxemburg (-0,1%), Malta (-33,8%), Oostenrijk (-2,5%) en Zweden (-5,8%). Bij Duitsland (+11,4%), Finland (+4,1%), Frankrijk (+5,3%), Griekenland (+4,2%), Italië (+1,7%), Nederland (+0,0%), Portugal (+13,8%) en Spanje (+5,5%) was sprake van een stijgende lijn.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven groeien: Bulgaren (+15,9%), Esten (+7,3%), Hongaren (+5,0%), Kroaten (+28,9%), Letten (+9,0%). Litouwen (+14,8%), Polen (+21,8%), Roemenen (+22,9%), Slovenen (+16,6%), Slowaken (+6,0%) en Tsjechen (+12,9%).

De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 2.102.271 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 957.481 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 798.760 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 60,0%, de Polen 13,8%, de Tsjechen 4,3% en de Nederlanders 3,0%.

Van alle kilometers werd 44% geproduceerd door Euro 5-vrachtauto’s, 12% door EEV, 4% door Euro 3, 4% door Euro 4 en intussen al 36% door Euro 6. Oostenrijkers, Slowaken, Hongaren, Duitsers, Tsjechen en Slovenen reden in november 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​​​​​​​​​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing