Meer lucht voor vracht op Schiphol

Er is een gedragen voorstel bereikt voor een local rule op Schiphol die onder meer de positie van vrachtvluchten op de luchthaven verbetert.

De Coordination Committee, waarin alle luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen vertegenwoordigd zijn, is met grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met het KLM-voorstel voor een local rule.

Werkbare oplossing

TLN, Air Cargo Netherlands (ACN) en evofenedex zijn positief over het aangenomen voorstel en zien dit als een werkbare oplossing voor vrachtvluchten binnen de huidige afspraken over Schiphol.

Essentieel voor succes

‘TLN is blij dat er nu meer ruimte komt voor vrachtvluchten op Schiphol’, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘Luchtvracht is essentieel voor het succes van de luchthaven. TLN blijft zich hier dan ook voor inzetten, om het belang van vracht op Schiphol bovenaan de politieke agenda te houden.’

Oplossing zoeken

Tijdens de bijeenkomst lag zowel een voorstel van Schiphol als KLM op tafel. Beide partijen hebben, afzonderlijk van elkaar, het voortouw genomen om een oplossing te zoeken in de impasse over vrachtvluchten.

Waardering 

TLN, ACN en evofenedex waarderen de inzet van partijen in het coördinatiecomité (Coordination Committee Netherlands) om een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie, ontstaan door de schaarste aan plekken voor vrachtvliegtuigen op de luchthaven (slots).

Risco minder groot

Uiteindelijk is alleen gestemd over het voorstel van KLM, omdat dit op details beter was uitgewerkt. In het KLM-voorstel staan het behoud van historische rechten en slotoptimalisatie centraal. Hierdoor is het risico minder groot dat het aantal vrachtvluchten op Schiphol opnieuw daalt.

Prioriteit

Bij het uitgeven van niet-gevlogen slots (bijvoorbeeld door slecht weer) wordt prioriteit gegeven aan vrachtvluchten. Hiermee is het ook mogelijk om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het plafond van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.

Tevreden met resultaat

Het voorstel gaat nu richting het ministerie van IenW met de vraag om het voorstel zo spoedig mogelijk te behandelen en juridisch te toetsen. TLN, ACN en evofenedex zijn tevreden met het bereikte resultaat en prijzen de inzet van partijen om tot een oplossing te komen. Volgens de drie partijen onderstreept dit voorstel het belang van de vrachtvluchten op Schiphol, binnen het Alders-akkoord, dat afspraken bevat over de groei van Schiphol.

Essentieel

De vrachthub Schiphol is essentieel voor exportkansen van ondernemers, het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en werkgelegenheid op en rond Schiphol.

Gerelateerde onderwerpen

Luchtvrachtlogistiek