Milieuzone Rotterdam per 1 januari verruimd

Zoals aangekondigd, verruimt de gemeente Rotterdam per 1 januari 2016 de huidige milieuzone in de binnenstad. Voor vrachtauto’s veranderen de toegangseisen niet.


Zoals aangekondigd, verruimt de gemeente Rotterdam per 1 januari 2016 de huidige milieuzone in de binnenstad. Voor vrachtauto’s veranderen de toegangseisen niet. Wel wordt het gebied waarin de toegangseisen gelden aanzienlijk vergroot. Daarnaast gaan er ook voor bestel- en personenauto’s toegangseisen gelden. De handhaving in het nieuwe gebied start per 1 mei 2016 .

Ontheffingen worden duurder
Voor vrachtauto’s blijven de gebruikelijke ontheffingsmogelijkheden bestaan, die ook voor de milieuzones in andere binnensteden gelden. Reeds afgegeven ontheffingen voor de huidige milieuzone blijven gedurende hun looptijd ook geldig voor de nieuwe zone. Het tarief (leges) voor het aanvragen van een langdurige ontheffing verandert per 1 januari wel. Dat wordt € 178,20 (is nu € 35,10). Het is dus verstandig om een aanvraag voor een langdurige ontheffing nog in 2015 te doen. Het tarief voor een dagontheffing blijft € 24,90. Zie voor het aanvragen van een langdurige ontheffing: www.rotterdam.nl/product:ontheffingmilieuzone

Verkeersborden wijzigen
Rotterdam kan voor de nieuwe milieuzone geen gebruik maken van het bestaande milieuzonebord (c22a). Dat geldt namelijk wettelijk alleen voor vrachtauto’s. Een poging van minister Schultz-Van Haegen om dit bord ook van toepassing te maken voor bestel- en personenauto’s is in de Tweede Kamer gestrand. Daarom kiest Rotterdam nu voor het verkeersbord c6, dat een inrijdverbod inhoudt voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Een groot onderbord geeft aan voor welke voertuigcategorieën dit verbod geldt. De bestaande c22a-borden zijn inmiddels door de gemeente verwijderd. TLN is ongelukkig met deze situatie, omdat dit voor vrachtautochauffeurs verwarring kan opleveren. In andere milieusteden staan immers nog steeds de c22a-borden. Zolang minister Schultz van de Tweede Kamer geen aanpassing mag doen aan de wettelijke betekenis van dat bord, is deze situatie echter niet op te lossen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over de situatie in Rotterdam na 1 januari: www.gezonderelucht.nl

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones