Minder Duitse tolkilometers in mei 2015

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in mei 2015 in totaal 2,8% lager en bij de Nederlanders 8,3% lager.

​​De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten, zoals altijd, een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in mei 2015 in totaal 2,8% lager en bij de Nederlanders 8,3% lager.

De kilometrages van vervoerders uit de volgende West-Europese landen – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-10,0%), Cyprus (-22,9%), Denemarken (-13,3%), Finland (-4,0%), Frankrijk (-4,9%), Groot-Brittannië (-18,9%), Italië (-4,1%), Luxemburg (-13,8%), Nederland (-8,3%), Oostenrijk (-8,5%), Spanje (-0,3%) en Zweden (-4,6%). Bij Griekenland (+2,2%), Ierland (+9,2%), Malta (+16,6%) en Portugal (+10,6%) is sprake van een stijgende lijn.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven groeien: Bulgaren (+8,6%), Esten (+7,6%), Kroaten (+17,6%), Litouwen (+3,7%), Polen (+8,9%), Roemenen (+17,6%), Slovenen (+8,0%) en Tsjechen (+2,5%). Alleen de Hongaren (-1,0%),  Letten (-3,9%) en de Slowaken (-1,3%) verloren. En dus verliezen de West-Europeanen verder marktaandeel aan de Oost-Europeanen.

De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 1.685.361 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats, met 864.137 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met609.514 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 58,1%, de Polen 14,0%, de Tsjechen 4,4% en de Nederlanders 3,6%.

Van alle kilometers werd 49% geproduceerd door Euro 5-vrachtauto’s, 14% door EEV, 4% door Euro 3, 4% door Euro 4 en intussen al 28% door Euro 6. Oostenrijkers, Denen, Hongaren, Slowaken, Duitsers, Tsjechen, Slovenen, Zweden en Nederlanders reden in mei 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen; Grieken verreweg met het minst schone wagenpark. (RO)​​​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing