Tracébesluit spitsstroken A7/A8 vastgesteld

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit voor de nieuwe spitsstroken op A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan vastgesteld.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit voor de nieuwe spitsstroken op A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan vastgesteld. Door op de A7 en de A8 de bestaande vluchtstrook in te zetten als spitsstrook kan het verkeer ten noorden van Amsterdam in de ochtendspits vlotter doorstromen. TLN is blij met dit tracébesluit. De reistijd op de A7 en de A8 zal korter worden en de bereikbaarheid van de regio Amsterdam zal verbeteren.

Daarnaast begint de bestaande spitsstrook tussen Zaandam en Purmerend straks al vóór het knooppunt Zaandam op de A8. Hierdoor kan de weggebruiker in de avondspits al eerder gebruik maken van de extra rijbaan. De aanpassingen aan de weg starten dit voorjaar. De spitsstroken op de A7 en A8 worden naar verwachting voor het einde van dit jaar opengesteld voor het verkeer.

Ter inzage
Het Tracébesluit Spitsstroken A7/A8 is van dinsdag 20 januari tot en met dinsdag 3 maart 2015 te bekijken op de website van het Platform Participatie (www.platformparticipatie.nl) en ligt in die periode ter inzage op de volgende locaties:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Toekanweg 7 in Haarlem;
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag;
  • Het provinciehuis van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;
  • Het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam;
  • Het gemeentehuis van Oostzaan, Kerkbuurt 4 te Oostzaan;
  • Het gemeentehuis van Wormerland, Koetserstraat 3 te Wormer;
  • Het gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het Ontwerptracébesluit Spitsstroken A7/A8 naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Raad van State.

Verkenning
Voor de langere termijn, startte het ministerie van Infrastructuur en Milieu vorig jaar voor de A7/A8/A10 met een MIRT-verkenning. In deze verkenning worden voor de corridor Amsterdam -  Hoorn varianten ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio boven Amsterdam. Samen met de partijen uit de regio en het bedrijfsleven, ook TLN is er bij betrokken, wordt breed gezocht naar mogelijke oplossingen die moeten bijdragen aan vlotte doorstroming na 2020. De spitsstroken A7/A8 voorzien in de periode tot die tijd. (GJV)

Nadere Informatie

Via: A7/A8: aanleg spitsstroken of de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis). Informatie over de beroepsprocedure staat op de website van Platform Participatie.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur