Minister en regio’s pakken A20 en A1/A30 aan

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat versneld op de schop. Ook is er een belangrijke stap gezet in de aanpak van fileknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Goed nieuws, vindt TLN.

​​TLN pleit al langer voor aanpak van beide knelpunten en is blij dat dit pleidooi gehoor vindt.

A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda staat in de top 5 duurste files voor vrachtverkeer, met een economische schade van 12 miljoen euro in 2017. Een stijging van ruim een derde ten opzichte van 2016. In het position paper voor de provinciale statenverkiezingen in Zuid-Holland én in de Economische Wegwijzer​, vroeg TLN om de A20 versneld aan te pakken. TLN is blij dat Rijk en regio nu doorpakken en inzetten op een versnelde verbreding van de A20.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van Zuid-Holland: ‘De Rotterdamse haven en de glastuinbouw die hier in de buurt zitten zijn een belangrijke motor voor de economie. Extra ruimte voor het verkeer is hard nodig om beide sectoren bereikbaar te houden voor de regio. Daarom vinden we het belangrijk om extra vaart te kunnen maken met de verbreding van de A20.’

Voor de realisatie van het project trekt de minister 124 miljoen euro uit. Dit bedrag komt twee jaar eerder beschikbaar: vanaf 2021 in plaats vanaf 2023. Hierdoor kunnen de eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden naar verwachting in 2021 starten.|

De weg wordt verbreed naar 2x3 rijstroken en in de richting van Utrecht krijgt de snelweg die bij het Gouweaquaduct overgaat in de A12, een extra rijstrook. Het verkeer kan met de verbreding veel beter en veiliger doorrijden. De minister heeft het plan voor de verbreding van de A20 naar de Tweede Kamer gestuurd en samen met de bestuurders in de regio een bestuursovereenkomst getekend.

A1/A30

In Barneveld is gisteren een belangrijke stap gezet voor de aanpak van de files op de A1 tussen de aansluiting Barneveld en Voorthuizen en op de aansluiting van de A30 op de A1. Samen met de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley gaf minister Van Nieuwenhuizen het startsein voor de verkenning.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Dit knelpunt is al jaren een vaste klant in de file-top10. De A1-A30 is een drukke route, en belangrijk zowel voor de regio als voor Nederland. Zo is het de toegangsweg tot de noordelijke Food Valley. Ik ben blij dat we vandaag samen met provincie, regio en gemeente Barneveld een nieuwe stap zetten voor een goede bereikbaarheid en minder files en vertraging.’

De afgelopen jaren heeft TLN zich samen met evofenedex, VNO-NCW Midden, de gemeente Barneveld en lokale ondernemers ingezet voor een oplossing van de A1/A30. Door deze gezamenlijke inzet is dit knelpunt op de politieke agenda gekomen. In het position paper voor Gelderland vroeg TLN aandacht voor de aanpak van de A1/A30.​

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur