Panteia/NEA publiceert loonkostenontwikkeling per 1 juli 2017

Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee. Sommige daarvan gaan al in per 1 juli 2017. De daarmee samenhangende loonkostenontwikkeling is inmiddels door Panteia/NEA berekend en gepubliceerd.

De cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen kent een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Voor deze periode is het volgende afgesproken:

Per 1-7-2017:

  • Verhoging lonen met 2%
  • Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Per 1-1-2018:

  • Verhoging lonen met 2%
  • Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Per 1-1-2019:

  • Verhoging lonen met 2%
  • Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Voor de loonkostenontwikkeling per 1 juli 2017 (ten opzichte van 1 januari 2017) betekent dit het volgende:

D5-chauffeur met 10 overuren

  • Loonstijging per 1-7-2017: 2% (totale loonkostenstijging: 1,71%)
  • Extra trede per 1-7-2017: +1,333% (totale loonkostenstijging: 1,15%)
  • 85% zit aan eind van de schaal, dit is 85% van 1,15% = 0,98%
  • Totale loonkostenstijging per 1-7-2017: + 2,7%.

Panteia/NEA heeft nog geen berekening gemaakt voor de peildata 1 januari 2018 en 1 januari 2019, omdat de sociale lasten voor deze jaren op dit moment nog niet bekend zijn.

Lees ook dit bericht over de gemaakte cao-afspraken. Of bezoek deze pagina voor alle cao-achtergronden.

Gerelateerde onderwerpen

Cao-onderhandelingen