Eerste korte reactie TLN op Prinsjesdag

'Na saneren, nu tijd voor investeren in infrastructuur, mainports en innovatie!’

Tijdens Prinsjesdag 2016 komt naar voren dat het kabinet ons land 'boekhoudkundig' op orde heeft gebracht. Nederland staat er financieel-economisch beter voor. Het kabinet verdient hier credits voor.

Het logistieke bedrijfsleven heeft moeilijke jaren gehad, maar de weg omhoog is ingezet. TLN is van mening dat we positief naar de toekomst kunnen kijken. Maar de weg omhoog gaat met horten en stoten. Met name voor een volgend kabinet is het van belang om na jarenlang saneren nu juist te gaan investeren.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: 'Wat ons betreft verdient het kabinet een krappe voldoende. Er zijn zure maatregelen genomen, maar die hebben er wel voor gezorgd dat de economie weer is gaan draaien. Deze basis moet echter nu gebruikt worden om Nederland en de sector transport en logistiek toekomstbestendiger te maken. Dit kan alleen maar door te investeren, zowel door het bedrijfsleven als de overheid.'

Gerelateerde onderwerpen

Logistieke positie Nederland; Logistiek en Supply chain