Nachtafsluiting A4 bij Badhoevedorp

Rijkswaterstaat werkt aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. In het projectgebied zijn twee niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden die in de nacht van maandag 2 maart op dinsdag 3 maart worden geruimd.

​Rijkswaterstaat werkt aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. In het projectgebied zijn twee niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden die in de nacht van maandag 2 maart op dinsdag 3 maart worden geruimd.

In verband met de veiligheid sluit Rijkswaterstaat de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Hoek van 2 maart 23.30 uur tot 3 maart 05.00 uur in beide richtingen af. De omleiding via de A9 en A5 (en vice versa) wordt ter plaatse met gele bebording aangeduid. De extra reistijd bedraagt minder dan tien minuten.

Omleiding A4 Amsterdam – Schiphol / Den Haag
Het verkeer richting Schiphol en Den Haag wordt vanaf de A4 bij knooppunt Badhoevedorp omgeleid via de A9 en A5 naar de A4 via knooppunt de Hoek. Het verkeer richting Schiphol keert bij de aansluiting Hoofddorp-zuid (afrit 3a) en rijdt vervolgens via de vaste bewegwijzering naar Schiphol. Verkeer richting Amsterdam wordt vanaf de A4 bij knooppunt de Hoek omgeleid via de A5 en de A9 richting knooppunt Badhoevedorp. Indien nodig is er een reservenacht gepland van dinsdag 3 op woensdag 4 maart. Mogelijk is de A4 dan weer van 23.30 tot 05.00 uur afgesloten en maakt het verkeer die nacht ook gebruik van dezelfde omleiding.

Twee bommen
Op ongeveer 25 meter van de A4 is een Amerikaanse 1000-ponder gevonden. Doordat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) het gebied om het explosief in een straal van 250 meter moet ontruimen zal Rijkswaterstaat de A4 in beide richtingen afsluiten. Ongeveer 400 meter ten noordoosten van de 1000-ponder ligt een Engelse 500-ponder die tegelijkertijd wordt geruimd. De 500-ponder ligt midden in een weiland, waardoor er voor dit explosief geen extra huizen of wegen ontruimd of afgesloten hoeven te worden.

Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
Het gebied waar Rijkswaterstaat de nieuwe snelweg A9 aanlegt, ligt in de directe omgeving van luchthaven Schiphol. Deze luchthaven is tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere malen gebombardeerd. Om onveilige situaties tijdens de uitvoeringswerkzaamheden te voorkomen is er onderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven. Tot op heden zijn er twee explosieven gevonden. Deze explosieven zijn veiliggesteld tot het moment dat ze geruimd worden. Na het ruimen kan de aannemer de werkzaamheden aan de omlegging van de A9 op de twee locaties continueren.

Omlegging A9 Badhoevedorp
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen voert de werkzaamheden uit.

Informatie
Meer informatie over de omlegging A9 is te vinden op de pagina A9: omlegging bij Badhoevedorp. Bij vragen over de afsluiting van de A4 kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met Rijkswaterstaat via het gratis telefoonnummer 0800-8002 (elke dag bereikbaar van 06.00 tot 22.30 uur).

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur