Nachtafsluitingen A12 Ede-Grijsoord

In april staat een aantal nacht- en weekendafsluitingen van delen van  de A12 tussen de knooppunten Maanderbroek en Grijsoord op de planning.

Rijkswaterstaat werkt sinds februari 2015 samen met Heijmans aan de wegverbreding A12. Op dit moment wordt op diverse locaties langs de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord gewerkt aan de verlenging van viaducten en onderdoorgangen en, in een aantal gevallen, vervanging van viaducten. In april staat een aantal nacht- en weekendafsluitingen van delen van  de A12 tussen de knooppunten Maanderbroek en Grijsoord op de planning. Deze afsluitingen leveren extra hinder op voor de weggebruiker.

Afsluiting A12 tussen knooppunten Maanderbroek en Grijsoord richting Arnhem
inclusief de toeritten Wageningen (24) en Oosterbeek (25) richting Arnhem 
inclusief de afritten Wageningen (24) en Oosterbeek (25) komende uit de richting Utrecht

  • vrijdag 8 april 22.00 uur t/m zaterdag 9 april 08.00 uur 
  • vrijdag 22 april 22.00 uur t/m zaterdag 23 april 08.00 uur

Afsluiting A12 tussen knooppunt Grijsoord en aansluiting Wageningen richting Utrecht
inclusief de toerit Oosterbeek (25) richting Utrecht 
inclusief de afritten Wageningen (24) en Oosterbeek (25) komende uit de richting Arnhem

  • zaterdag 9 april 22.00 uur t/m zondag 10 april 09.00 uur
  • zaterdag 23 april 22.00 uur t/m zondag 24 april 09.00 uur

Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroute aan.

Hinder beperken
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts uitgevoerd om hinder voor de weggebruiker te beperken. Daarnaast wordt de weggebruiker geadviseerd om:

  • Eventueel vertrektijd aan te passen.
  • Rekening te houden (mn op zaterdag) met extra reistijd vanwege vertraging op de omleidingsroute.
  • Rijkswaterstaat.nl en verkeersinformatie te raadplegen voor respectievelijk gedetailleerde informatie over werkzaamheden en de actuele verkeerssituatie.
  • Zo mogelijk gebruik te maken van de omleidingsroutes via knooppunt Beekbergen (A1/A50) of knooppunt Deil (A2/A15).

Wegverbreding rond zomer 2016 gereed
Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project.
Rond de zomer 2016 is de wegverbreding gereed en kan het verkeer tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken.

Voor meer informatie over het project: www.Rijkswaterstaat.nl/A12EdeGrijsoord. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur