Nachtelijke verkeershinder A12 Ede-Grijsoord

Sinds februari 2015 werkt Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord.

Sinds februari 2015 werkt Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord. Rond de zomer van 2016 worden de nieuwe rijstroken opengesteld. Tot die tijd moeten nog enkele onderdoorgangen en viaducten worden aangepast of vernieuwd. Zo ook het viaduct waar de N224 de A12 kruist. Dit viaduct is tijdelijk verschoven. Op de oorspronkelijke plek wordt nu een nieuw en breder viaduct gebouwd.

Leggen liggers
In de nachten van 7 t/m 10 maart worden de zogenoemde ‘liggers’ (betonnen balken) op de nieuwe steunpunten van het nieuwe viaduct over de A12 geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden moeten weggebruikers rekening houden met iedere nacht 7 keer hinder van maximaal 15 minuten.

Om een veilige werkruimte te creëren en de benodigde kranen op te stellen, wordt de toerit van de aansluiting Oosterbeek (25) in de richting waarin gewerkt wordt, gedurende de werkzaamheden .in de avond en nacht afgesloten.

Verkeersstops
Voor het plaatsen van iedere ligger, wordt het verkeer op de A12 tijdelijk stil gezet door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Als de ligger in de juiste positie ligt, mag het verkeer weer doorrijden. Een verkeersstop duurt maximaal 15 minuten.
In totaal worden 28 liggers geplaatst voor het volledige viaduct. Omdat per nacht maximaal zeven liggers op hun plaats kunnen worden gelegd, zijn vier nachten nodig:

Verkeersstops op de A12 richting Arnhem en afsluiting toerit 25 richting Arnhem
- Maandag 7 maart 21:00 uur – dinsdag 8 maart 5:00 uur
- Dinsdag 8 maart 21:00 uur – woensdag 9 maart 5:00 uur

Verkeersstops op de A12 richting Utrecht en afsluiting toerit 25 richting Utrecht
- Woensdag 9 maart 21:00 uur – donderdag 10 maart 5:00 uur
- Donderdag 10 maart 21:00 uur – vrijdag 11 maart 5:00 uur

Wegverbreding rond de zomer van 2016 gereed
Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project. Rond de zomer van 2016 is de wegverbreding gereed en kan het verkeer tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken.

Voor meer informatie over het project: www.Rijkswaterstaat.nl/A12EdeGrijsoord. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur