Niet voldoen aan Code 95 kan fikse boete opleveren

Nog ruim een maand en het is zo ver: alle chauffeurs moeten Code 95 op hun rijbewijs hebben staan. Hebben zij die niet, dan is het rijbewijs ongeldig. Bij controle kan een boete volgen van € 800,-.

​​Van uitstel van de deadline is geen sprake. Op 10 september 2016 is het zo ver. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft aan Code 95 op het rijbewijs mee te nemen bij de reguliere controles. Ontbreekt Code 95 op het rijbewijs en voldoet de chauffeurs dus niet aan de nascholingsverplichting, dan legt de inspecteur een boete op die € 800,- kan zijn. 

TLN heeft veel aan voorlichting aan bedrijven gedaan en biedt ook zelf opleidingen en workshops aan die meetellen voor Code 95. Chauffeurs die nog nascholing willen volgen, moeten snel zijn.

Gevolgde nascholing

De laatste tijd is een inhaalrace geweest van nascholing voor Code 95. Volgens cijfers van het CBR hebben in 2016 41.882 chauffeurs hun volledige 35 uur nascholing afgerond. Het totale aantal chauffeurs dat tot en met het tweede kwartaal 2016 de verplichte nascholing heeft behaald, komt daarmee op 138.907. Eind 2015 was dit 97.025.

Theorie & praktijk

In het tweede kwartaal 2016 zijn er in totaal 64.762 dagen nascholing gevolgd, waarvan 14.867 praktijk en 49.529 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het tweede kwartaal 2015, waarin er 38.864 dagen nascholing zijn gevolgd.

Gevolgde dagen

Het aantal nascholingsdagen dat tot en met juni 2016 is gevolgd, ziet er als volgt uit:

​​Aantal dagen

​Aantal chauffeurs

​1​23.551
​2​14.302
​3​15.080
​4​11.539​
​5 of meer​139.528​​

Meest gevolgde trainingen

De top 5 van gevolgde theorie- en praktijktrainingen ziet er voor 2016 als volgt uit:

Theorie:

  1. Digitale tachograaf en boordcomputers
  2. Leefstijl
  3. EHBO
  4. Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur
  5. Heftruck

Praktijk:

  1. Het Nieuwe Rijden
  2. Rijoptimalisatie
  3. Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto
  4. Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS)
  5. Manoeuvreren​

Gerelateerde onderwerpen

Code 95