Nieuwe bijeenkomsten TKI Dinalog voor Topsector Logistiek

In het kader van de Topsector Logistiek organiseert TKI Dinalog de komende maanden een aantal interessante logistieke bijeenkomsten. Logistieke dienstverleners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

​20 september: Samenwerking in Servicelogistiek

Op een zestal locaties in Nederland organiseert TKI Dinalog informatiebijeenkomsten waar TKI Dinalog de kansen door samenwerken in Service Logistiek laat zien, succesverhalen toont en waar een dialoog plaatsvindt over voorwaarden voor succesvolle samenwerking. Deelnemers die de haalbaarheid van een potentieel nieuw samenwerkingsverband willen verkennen, informeren we graag over vervolgstappen. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam. 

Bekijk meer informatie over Samenwerking in Servicelogistiek​.

27 september: Internationale mogelijkheden in ketenregie

Dinalog organiseert samen met partijen in Noordrijn-Westfalen een bijeenkomst over de mogelijkheden van cross border supply chain coordination. In zowel Nederland als in Noordrijn-Westfalen zijn in de afgelopen jaren stappen gezet in ketenregie. Gezien de vervoersbewegingen tussen beide regio’s zijn er mogelijkheden voor samenwerking en bundeling. 

Bekijk meer informatie over Internationale mogelijkheden in ketenregie​.

Gerelateerde onderwerpen

Logistieke positie Nederland