Update: waarde vakantiedag en overuren

TLN heeft op 22 februari een schrijven ontvangen van FNV waarin gesteld wordt dat onregelmatigheids- en overwerktoeslagen tijdens vakantie of verlof doorbetaald dienen te worden.

​In de brief werd door FNV aan TLN gevraagd om voor 15 maart te reageren op het voorstel van FNV om in overleg te bezien of door middel van een collectieve afspraak deze kwestie zoveel mogelijk buiten een rechter opgelost kan worden.

TLN heeft inmiddels richting FNV aangegeven dit overleg te willen voeren. Uiteraard zullen wij de leden over de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Gerelateerde onderwerpen

Bedrijfsfinanciën