Onderhoud infrastructuur eindelijk op de politieke kaart: nú doorpakken

Minister van Nieuwenhuizen geeft gehoor aan de oproep van Bouwend Nederland, TLN, ANWB en evofenedex om snel een inventarisatie te maken van de vervangings- en renovatieopgaaf van de Nederlandse infrastructuur. Dit beloofde ze de Tweede Kamer.

​Bouwers en weggebruikers hebben nog geen concrete uitnodiging van de minister gekregen om samen met haar te werken aan een realistische planning die rekening houdt met de belangen van weggebruikers en de capaciteit van de bouw. Snelheid is nog steeds geboden.

Snelle inventarisatie 

De minister beloofde de Kamer de prioriteiten voor de korte termijn in kaart te brengen met een risico-analyse. Deze inventarisatie wordt met de presentatie van de rijksbegroting 2020 op Prinsjesdag concreet gemaakt. Bovendien nam de Tweede Kamer een motie aan die de minister verzoekt met een plan te komen ‘dat er voor zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de lange termijn over voldoende opgeleid personeel kan beschikken.’ (motie Suzanne Kröger, GroenLinks). 

Langetermijnvisie

Minister van Nieuwenhuizen is verder van plan halverwege volgend jaar te komen met een langetermijnvisie voor de aanpak van het veel grotere probleem van uitgesteld en achterstallig onderhoud aan gaat pakken. Dat duurt veel te lang vinden Bouwend Nederland, TLN, ANWB en evofenedex. 

‘Mooi dat de minister hier nu aandacht voor heeft’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Maar ik hoop dat het niet blijft bij onderzoeken, inventariseren en analyseren. En dat er simpelweg snel geld beschikbaar komt om iets te dóen aan de staat van onze bruggen, tunnels en viaducten. Ik hoop dus snel van de minister te horen wanneer de eerste schop de grond in gaat.’
 
De vier brancheorganisaties nodigen de minister nogmaals nadrukkelijk uit om sámen met de sector een snelle planning voor de gehéle opgaaf te maken. Een planning die slim omgaat met de capaciteit van de bouw en een planning die alle weggebruikers duidelijkheid geeft en zo overlast en kosten tot een minimum beperkt. 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur