Onderzoek toekomstige positie Douane

Positie Nederlandse Douane

Het kabinet heeft vrijdag gereageerd op het rapport over de besluitvorming bij de Belastingdienst. In haar reactie onderkent het kabinet de bijzondere positie van de Douane binnen de Belastingdienst.

​Het kabinet geeft aan dat er een voorstel komt voor de toekomstige en mogelijk meer zelfstandige positie van de Douane. De eerste stap is het introduceren van een apart begrotingsartikel. Meer gerichte aandacht voor Douane als belangrijke schakel voor het logistieke bedrijfsleven moet uiteindelijk leiden tot een nog efficiëntere en betrouwbare douaneafhandeling en daarmee het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie.

Kabinet komt (deels) tegemoet aan wens TLN/FENEX

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en FENEX zijn verheugd over de aanbevelingen en de positieve reactie van het kabinet. Deze reactie ligt in lijn met hetgeen TLN/FENEX eind 2016 hebben bepleit in een brief aan de Staatssecretaris Wiebes van Financiën. Op korte termijn is het van belang dat de Douane in staat wordt gesteld de problemen in de dienstverlening zo snel mogelijk op te lossen. Hetzelfde geldt voor de storingen die geregeld plaatsvinden bij de ICT-systemen van de overheid. Op de lange termijn pleitte het bedrijfsleven al eerder voor het gezamenlijk opstellen van een innovatief verbeterprogramma voor de Douane, zodat we onze unieke positie in de wereld – en daarmee de sterke concurrentiepositie van Nederland – behouden.

Debat in de Tweede Kamer

TLN en FENEX hebben de positieve intentie van het kabinet ook gedeeld met de Tweede Kamer. Op 2 februari a.s. debatteert de Tweede Kamer over de ontstane situatie bij de Belastingdienst. TLN/FENEX hopen dat de Tweede Kamer de aanbevelingen en conclusies van het kabinet met betrekking tot de positie van de Douane steunen.

Gerelateerde onderwerpen

Douanezaken / TIR