Online hulpmiddel - De OndernemersCheck

Ondernemers kunnen via de OndernemersCheck van de belastingdienst zelf checken of zij ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

De OndernemersCheck geeft meer duidelijkheid over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dit kunt u doen aan de hand van maximaal 20 vragen over uw eigen situatie. De vragen hebben betrekking op de vier thema's rond ondernemerschap: zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang.

Kleine ondernemers voldoen lang niet altijd aan de criteria van de belastingdienst om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden gezien. Dat er fouten gemaakt kunnen worden, is om verschillende redenen begrijpelijk. Zo geeft de wetgeving redelijk wat ruimte voor interpretatie en is de ruimte bij de belastingdienst om regelmatig te beoordelen beperkt. Daarom heeft de belastingdienst de zeven grootste misverstanden op een rij gezet.

Het hulpmiddel geeft geen 100 procent duidelijkheid. Echte zekerheid kan de belastingdienst pas na afloop van het jaar geven op basis van een controle over het gehele jaar (RvS).

Gerelateerde onderwerpen

Inzet ZZP; Strategie en ondernemerschap; Belastingen en subsidies