Ontheffingsbeleid Maasvlakte aangepast

De gemeente Rotterdam heeft per 5 november 2015 enkele lichte aanpassingen doorgevoerd in het ontheffingenbeleid voor de toegangseisen op de Maasvlakte.

Daarbij gaat het vooral om de dagontheffingen. Deze zijn voortaan geldig voor een periode van 24 uur, gerekend vanaf het moment van verstrekking van de ontheffing.

Tot nu toe gold dat deze dagontheffingen geldig waren tot 24.00 u op de dag van verstrekking. Daarnaast wordt het mogelijk om voor een dagontheffing eenmalig tot een half uur vóór het op de ontheffing aangegeven ingangstijdstip, de datum en/of het ingangstijdstip te wijzigen. Dit kan tot maximaal 7 kalenderdagen voor of na het aangegeven tijdstip en de datum. Deze wijzingen betekenen meer flexibiliteit voor de ondernemer. TLN had ervoor gepleit om het mogelijk te maken  een dagontheffing ook achteraf (op dezelfde dag) aan te vragen. De gemeente wilde dit echter niet, vanwege juridische bezwaren.

Ten opzichte van het vorige ontheffingenbeleid is er ook een extra ontheffingsmogelijkheid gekomen voor voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- en/of overheidstaak. Deze mogen – net als zogenaamde 'Bijzondere voertuigen'- maximaal 13 jaar oud zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om speciale voertuigen voor het versneld vrijmaken van de weg of het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden bij ongevallen en incidenten ('incident management').

Rotterdam is ook van plan om per 1 januari 2016 de leges voor de aanvraag van een dagontheffing te verhogen van € 10 naar € 24,90. Dat heeft te maken met het samentrekken van het ontheffingenbeleid voor de Maasvlakte, de 's Gravendijkwal (inrijverbod vrachtauto's) en de milieuzone in de binnenstad (wordt uitgebreid). Hierdoor veranderen de kosten per ontheffing, die de gemeente aan de aanvrager in rekening mag brengen. Medio deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe leges.

Klik om het Ontheffingenbeleid Maasvlakte te openen.

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones