Ontmoet het logistieke achterland

Op donderdag 19 oktober vindt in Zwolle het NT Multimodal Event plaats. Robin van Leijen van TLN/FENEX is een van de sprekers.

Dit zijn allemaal onderwerpen die dagelijks aan de orde komen:

  • Achterlandverbindingen
  • Digitalisering 
  • Schaalvergroting 
  • Volumes en kosten 

Hoe gaat u hiermee om, welke ontwikkelingen zijn er gaande en moet u een samenwerking aangaan of juist niet? Meer hierover hoort u op 19 oktober tijdens het NT Multimodal Event in Zwolle.

Congestieproblematiek in de haven

Een van de sprekers is Robin van Leijen, policy advisor bij TLN/FENEX, waar hij is verbonden aan de Raad voor Zeehavenlogistiek en de belangen behartigt van de zeehavenexpediteurs. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de congestieproblematiek in de haven van Rotterdam.

Structurele oplossingen

Van Leijen, vooruitlopend op zijn presentatie: 'De huidige congestie houdt al enige tijd aan. Wij denken dat dit geen incidenteel probleem is. Binnenvaartcongestie is een fenomeen dat om de zoveel tijd terugkomt in de haven. Dit leidt bij onze leden tot hoge kosten, vertraagde leveringen en gefrustreerde achterlandverbindingen. Wij vinden het belangrijk om niet aan vingerwijzen te doen. De oorzaken van de huidige problematiek liggen immers niet bij één partij maar bij de gehele supply chain. We hopen dan ook met het Havenbedrijf Rotterdam en alle ketenpartijen te werken aan structurele oplossingen. Hierbij dringen wij aan op goede wederkerige afspraken tussen ketenpartijen.'

Gratis deelnemen

Wilt u het NT Multimodal Event bijwonen? Dat kan door u hier aan te melden. Doe dit zo snel mogelijk, want de eerste tien TLN-leden, die zich aanmelden met de actiecode MME17TLN kunnen het evenement gratis bijwonen.

Gerelateerde onderwerpen

Zeehavenlogistiek